BIOMARS EXPERTER

A talented group of experts that strives for improving BioMar’s capability for innovation.

En målinriktad FoU-organisation

BioMars FoU-organisation är utformad i tre enheter, var och en med sitt eget fokusområde. Enheterna har ett nära samarbete med varandra för att säkerställa att BioMars övergripande FoU-mål och -syften uppnås. Huvudkontoret för BioMars FoU ligger i Trondheim i Norge.

TEKNISKA AVDELNINGAR

Länken mellan vetenskap och marknad
Syfte

Gedigen vetenskap fås med en stark FoU-organisation som levererar forskning som är bättre än bäst när det gäller vattenbruksfoder och säkerställer att våra foder håller rätt nivå på näringsämnen och råvaror. Med detta sagt, gedigen vetenskap räcker knappast om man vill utveckla innovativa foderprodukter. Förståelse för våra kunders behov är också avgörande för oss när målet är att leverera anpassade, toppresterande foder. Våra säljare och BioFarm-team står därför i ständig kontakt med marknaden.
Där FoU och marknaden korsar varandra har BioMar byggt upp en struktur med tekniska avdelningar som samlar produktcheferna under de tekniska direktörernas ledarskap. På så sätt kan vi vara säkra på att produktutvecklingen bygger på både gedigen vetenskap och ingående kännedom om behoven hos de lokala marknaderna.

Fokus

BioMar's tekniska avdelningar drar upp strategin för nya och förbättrade produkter inom alla segment, definierar behov, fokuserar på kunskapsluckor i samarbete med FoU och utarbetar lanseringsstrategier i samarbete med BioMars andra relevanta avdelningar, till exempel säljar- och marknadsföringsteamen. Medarbetare i de tekniska avdelningarna deltar också aktivt i FoU:s innovationsprocesser och följer produktprestationen i fält via marknadsföringsstudier eller med hjälp av studier under kontrollerade förhållanden.

Produktchefer

Medarbetarna i de tekniska avdelningarna har en stark teknisk bakgrund och inblick i såväl FoU:s arbete som i vad kunderna behöver. Teamet är därför mycket kunnigt inom vattenbrukets alla nutritionsområden och kan kommunicera lätt och snabbt för att tillhandahålla de rätta lösningarna för våra kunder.
Produktcheferna ansvarar för att kontinuerligt utveckla våra befintliga produkter liksom de nya. De utgör en stark lokal kraft som knyter samman marknadsmöjligheter med ny kunskap inom och utanför BioMar.