STARTFODER

Ål (Anguilla anguilla)

DEN OPTIMALA STARTEN

Intro - Eel Starters (item) SE

BioMars startfodersortiment täcker glasålens alla näringsmässiga behov. Sortimentet håller höga halter protein, balanserat aminosyror/fettinnehåll, vitaminer och mikronäringsämnen.
Tack vare den speciellt utvecklade sammansättningen, ger DAN-EX yngelfoder alltid utmärkt foderkonvertering, tillväxt och höga överlevnadssiffror. Genom att förbättra prestandan hos glasålen bidrar BioMars startfoder till ökad produktionslönsamhet.

Vår produktionsprocess betonar också fysikalisk kvalitet med noga kalibrerade storlekar samt avsaknad av damm. God fysikalisk kvalitet bidrar till att en ren och sund vattenmiljö för glasålen kan upprätthållas.

Startfoder

DAN-EX 2352

optimalt för glasål

  • Höga nivåer av protein och smältbar energi.

  • Minipellets ger mindre damm och lättare utfodring.

  • Optimalt foder för snabb tillväxt och god hälsa hos glasål.
DAN-EX 2352
Pelletsstorlek (mm) 0,5 – 0,8
Smältbar energi (MJ/kg) 19,2 – 20,1
Innehåller biprodukter från landlevande djur Nej
Datablad Download
Kommentar Foder för glasål
DAN-EX 2650

idealiskt foder för ung fisk

  • Högre energinivå för snabb tillväxt hos ung ål som just har lämnat yngelstadiet.

  • Låga foderkonverteringstal, hög fodereffektivitet.
DAN-EX 2650
Pelletsstorlek (mm) 1,1 – 1,3
Smältbar energi (MJ/kg) 20,8 - 20,8
Innehåller biprodukter från landlevande djur Nej
Datablad Download
Kommentar Foder till ung fisk