STARTFODER

Ål (Anguilla anguilla)

Startfoder

DAN-EX 2352

optimalt för glasål

  • Höga nivåer av protein och smältbar energi.

  • Minipellets ger mindre damm och lättare utfodring.

  • Optimalt foder för snabb tillväxt och god hälsa hos glasål.
DAN-EX 2352
Pelletsstorlek (mm) 0,4 – 0,8
Smältbar energi (MJ/kg) 19,2 – 20,5
Innehåller biprodukter från landlevande djur Nej
Datablad Download
Kommentar Foder för glasål
DAN-EX 2650

idealiskt foder för ung fisk

  • Högre energinivå för snabb tillväxt hos ung ål som just har lämnat yngelstadiet.

  • Låga foderkonverteringstal, hög fodereffektivitet.
DAN-EX 2650
Pelletsstorlek (mm) 1,1 – 1,3
Smältbar energi (MJ/kg) 20,8 - 21,4
Innehåller biprodukter från landlevande djur Nej
Datablad Download
Kommentar Foder till ung fisk