tillväxtfoder 

Ål (Anguilla anguilla)

ODLARNAS FOKUS PÅ FODERPRESTANDA

Intro - Eel Growers (item) SE

BioMars tillväxtfoder för ål är sammansatt med bara ett mål för ögonen: att maximera prestandan.
Genom att tillämpa de senaste rönen kring näring för ål och använda de bästa råvarorna med hög smältbarhet, ger våra foder låga foderkonverteringstal. Ett starkt fokus på smaklighet säkerställer maximalt foderintag och höga tillväxttal.
De låga utsläppen av avfallsprodukter gör att mer fisk kan odlas för en given biofilterstorlek, vilket också borgar för maximal produktion i recirkulationssystem.

Tillväxtfoder

DAN-EX 2848

Det pålitliga fodret för medelstora ålar

  • Baserat på vårt bästsäljande klassiska tillväxt fodersortiment.

  • Uppdaterad sammansättning för att ge konsekventa prestanda.

  • Den perfekta fodret för medelstora ålar.
DAN-EX 2848
Pelletsstorlek (mm) 1,5
Smältbar energi (MJ/kg) 20,7
Innehåller biprodukter från landlevande djur Nej
Datablad Download
Kommentar Standardfoder för ål
DAN-EX 2748

ett foder för bästa prestanda

  • Sammansatt av de bästa råvaror som finns att få.

  • Komponerat utifrån nya kunskaper om ålens näringsbehov, vilket ger de lägsta konverteringstalen och den högsta tillväxten.

  • Idealiskt för maximerad produktion per m3 och minimerad fast kostnad per kilo producerad ål.
DAN-EX 2748
Pelletsstorlek (mm) 2
Smältbar energi (MJ/kg) 21,1
Innehåller biprodukter från landlevande djur Nej
Datablad Download
Kommentar Höga prestanda
x Eel Grower COMP (container) SE

DAN-EX 2848 DAN-EX 2748
Pelletsstorlek (mm) 1,5 2
Smältbar energi (MJ/kg) 20,7 21,1
Innehåller biprodukter från landlevande djur Nej Nej
Kommentar Standardfoder för ål Höga prestanda