Vidareutveckla vattenbruket med Blue IMPACT

Intro (content)

Det är absolut nödvändigt för oss att öka vattenbruksproduktionen för att möta efterfrågan på livsmedel till framtida generationer, men tillgången på planetens resurser är redan i farozonen.

Ansvarsfull användning av våra naturtillgångar och hur vi hanterar våra vatten, våra marker och vår atmosfär spelar en avgörande roll för att säkerställa att vattenbruksbranschen ska kunna växa och frodas för kommande generationer.

Med omsorgsfullt utvalda råvaror, den bästa tekniken som finns att tillgå och spetskunskap kring fisknäring är det möjligt att avsevärt minska den direkta och indirekta påverkan på jorden.

Våra naturtillgångar är inte oändliga. Genom att använda icke-traditionella och nya ingredienser kan vi emellertid åstadkomma innovativa foder som inte tar resurser från människans livsmedelskedja.

* https://www.oceanpanel.org/the-report

Blue impact

Blue IMPACT - Vidareutveckla vattenbruket 

BioMar har utvecklat Blue IMPACT™, ett foderkoncept som minimerar vattenbrukets miljöpåverkan.

Hållbarhet är ett pågående förhållningssätt när vi nu tar oss an vår tids behov av att förändra vattenbruket, utan att kompromissa med framtidens krav.

Blue IMPACT™-fodren är avsedda för de som vill ta nästa naturliga steg när det gäller hållbart vattenbruk och samtidigt säkerställa en livskraftig affärsmodell som tar hänsyn till vattenbrukets hälsa och prestanda.

Att tänka och arbeta hållbart är inte bara bra för vår jord, det är också ett smart vägval för företag.

Aqua

Blue IMPACTTM Aqua - Omsorg om livet i sjöar och hav

Våra vatten – floder, sjöar och hav – är jordens källa till liv. Vi träder nu in i FN:s decennium för havsvetenskap* och är mer medvetna om hur våra val påverkar – ju mer vi kan påverka våra vatten positivt, desto bättre.

Haven är planetens källa till liv och är livsavgörande för mänskliga samhällen och en förutsättning för blomstrande världsekonomi. Haven täcker 70 % av jordens yta och är planetens största biosfär och utgör 50–80 % av allt liv på jorden**.

Blue IMPACT™ Aqua är den första foderserien som utvecklats enligt konceptet förvaltning av hav och miljö. Med Blue IMPACT™ vattenbruksfoder kan odlaren ta sig an de utmaningar som våra hav står inför, exempelvis överfiske, förlust av biologisk mångfald, havsförsurning och eutrofiering av kustnära vatten och samtidigt tillhandahålla hälsosamma, näringsrika livsmedel för kommande generationer.

Blue IMPACT™ Aqua-foder syftar till att uppfylla följande FN-mål för hållbar utveckling:

 

 

https://en.unesco.org/ocean-decade/about
** https://www.oceanpanel.org/about-the-ocean

Läs mer