TILLVÄXTFODER

Sik (Coregonus lavaretus)

FOKUS PÅ FODERPRESTANDA

Intro - Trout/Tilapia/A.charr/WF Growers Local (item) SE

Med BioMars tillväxtfoder med olika nivåer av smältbar energi  får odlarna flexibilitet i sin produktion och sina ekonomiska mål. Vilken nivå av smältbar energi som är optimal för respektive odlare bestäms av odlingsintensiteten samt typ och omfattning av produktion. Om man ökar andelen smältbar energi (DE) i fodret förbättras foderkonverteringshastigheten (FCR) under förutsättning att fodret innehåller motsvarande smältbart protein (DP) och de nivåer av essentiella aminosyror som behövs för tillväxt. Odlare som använder foder med mer smältbar energi kan potentiellt använda mindre mängd foder för en given mängd producerad biomassa. För att uppnå detta krävs också att utfodringen finjusteras.

Tillväxtfoder

EFICO Enviro 941

idealiskt foder till sik för kött och rom av högsta kvalitet

  • Högenergifoder med lägre fettinnehåll vilket främjar god tillväxt samtidigt som det begränsar infiltrationen av lipider i äggen (rommen).

  • Opigmenterad fodersammansättning för god köttkvalitet och bästa utseende.

  • Innehåller erforderliga nivåer av mikronäringsämnen, vitaminer, essentiella fettsyror och andra essentiella mikroingredienser som krävs för optimal tillväxt.

  • Låga utsläpp av kväve och fosfor, i enlighet med Skandinaviens strikta miljölagar.
EFICO Enviro 941
Pelletsstorlek (mm) 3 – 4,5 - 6
Smältbar energi (MJ/kg) 19,4 – 19,3 – 20,4
Innehåller biprodukter från landlevande djur Nej
Datablad Download
Kommentar Idealiskt för kött och rom av hög kvalitet
EFICO Alpha 790

flexibel foderlösning för olika odlingsförhållanden

  • Toppresterande foder med medelhög andel smältbar energi.

  • Innehåller kvalitetsingredienser från ett brett urval av väl beprövade råvaror som tillhandahåller essentiella mikronäringsämnen och en balanserad aminosyraprofil för god tillväxt.

  • Resulterar i fast avföring, vilket är bättre för biofilter och ger renare vatten.
EFICO Alpha 790
Pelletsstorlek (mm) 3 – 4,5 – 6
Smältbar energi (MJ/kg) 20,6 – 20,8 – 20,9
Innehåller biprodukter från landlevande djur Ja
Datablad Download
Kommentar Kostnadseffektivt foder med flera användningsområden