TILLVÄXTFODER

Sik (Coregonus lavaretus)

Tillväxtfoder

EFICO Enviro 941

idealiskt foder till sik för kött och rom av högsta kvalitet

  • Högenergifoder med lägre fettinnehåll vilket främjar god tillväxt samtidigt som det begränsar infiltrationen av lipider i äggen (rommen).

  • Opigmenterad fodersammansättning för god köttkvalitet och bästa utseende.

  • Innehåller erforderliga nivåer av mikronäringsämnen, vitaminer, essentiella fettsyror och andra essentiella mikroingredienser som krävs för optimal tillväxt.

  • Låga utsläpp av kväve och fosfor, i enlighet med Skandinaviens strikta miljölagar.
EFICO Enviro 941
Pelletsstorlek (mm) 3 – 4,5 - 6
Smältbar energi (MJ/kg) 19,4 – 19,3 – 20,4
Innehåller biprodukter från landlevande djur Nej
Datablad Download
Kommentar Idealiskt för kött och rom av hög kvalitet
EFICO Alpha 790

flexibel foderlösning för olika odlingsförhållanden

  • Toppresterande foder med medelhög andel smältbar energi.

  • Innehåller kvalitetsingredienser från ett brett urval av väl beprövade råvaror som tillhandahåller essentiella mikronäringsämnen och en balanserad aminosyraprofil för god tillväxt.

  • Resulterar i fast avföring, vilket är bättre för biofilter och ger renare vatten.
EFICO Alpha 790
Pelletsstorlek (mm) 3 – 4,5 – 6
Smältbar energi (MJ/kg) 20,6 – 20,8 – 20,9
Innehåller biprodukter från landlevande djur Ja
Datablad Download
Kommentar Kostnadseffektivt foder med flera användningsområden