KULUÇKAHANE YEM SERİMİZ

Balıklar için sınıflandırılan deniz kuluçkahane yemleri, balık larvalarının, küçük yavruların ve anaçların tüm besin ihtiyaçlarını karşılayan yüksek kaliteli ürünlerin eksiksiz bir seçimini sunmaktadır.

LARVIVA - INICIO

Intro - fish hatchery item 1

Balıklar için sınıflandırılan deniz kuluçkahane yemleri, balık larvalarının, küçük yavruların ve anaçların tüm besin ihtiyaçlarını karşılayan yüksek kaliteli ürünlerin eksiksiz bir seçimini sunmaktadır. Kuluçkahane serisinde, farklı kuluçkahane hedef ve prokollerine uygun olması açısından larva/yemden kesme sonrası ve üreme çiftliği aşamaları için premium ve standart ürün programları mevcuttur. Hem bakım hem de olgunlaşma dönemleri için yüksek kaliteli anaç yemleri ve rotifera ve artemya için zenginleşme besinleri ile beraber ürün çeşitliliği tamamlanır. 

Intro - Larval P.perch/Marine (item 2) range table

LARVIVA balık yemlerİ (Bactocell® İçerİr)

Canlı yemler için LARVIVA yemleri Larviva Procult logo Kültür rotiferleri için komple yem
Larviva Multigain Logo Artemya ve rotiferlerin besin değerlerini oldukça artıran zenginleştirilmiş formül.
Balık larvaları için LARVIVA yemleri Larviva Prostart Logo Canlı balıkla birlikte besleme ve erken aşamada canlı yemden kesme süreçleri için, düşük sıcaklıkta yığılma (aglomera) yöntemiyle bir araya getirilmiş yüksek proteinli larva yemleri.
Larviva Prowean Logo Standart canlı yemden kesme prosedürlerinde kullanılmak üzere en kaliteli ekstrüde granüllerden üretilmiş canlı yemden kesme yemleri.
Intro - fish hatchery Inicio item 3

OPTİMUM BAŞLANGIÇ

BioMar yavru balık yemi INICIO Plus, çiftlik balıklarının yaşamlarının ilk evrelerindeki tüm beslenme ihtiyaçlarını karşılar. En kaliteli ham maddelerden üretilen INICIO Plus yemleri yüksek seviyede protein, dengeli amino asit ve yağ asidi profilleri, vitaminler ve mikro besinler içerir. Özel geliştirilmiş bileşimi sayesinde INICIO Plus tüm yem denemelerinde üstün bir performans sergilemiş ve mükemmel yem dönüşüm oranları, büyüme oranları ve düşük mortalite sonuçları vermiştir. BioMar başlangıç yemleri, balığın bu kritik evrelerdeki performansını artırarak üretim kârlılığının artırılmasına katkıda bulunurlar. INICIO Plus, tüm balık türlerinde deformiteyi ve mortaliteyi azalttığı belgelendirilmiş Bactocell®* probiyotiği içerir. Ayrıca, hem bizim çalışmalarımız hem de pek çok bağımsız bilimsel yayın, yemde probiyotik kullanılmasının balığın genel sağlığını iyileştirdiğini ve yemin sindirilebilirliğini artırdığını ortaya koymuştur. Özel üretim prosesi, yemin yavru balığın yeme davranışına en uygun hızla suya batmasını garanti eder. Bu da optimum büyüme oranı ve iyi bir yem dönüşüm oranıyla sonuçlanır. Üretim süreçlerimiz ayrıca, iyi kalibre edilmiş yem büyüklükleri ve sıfır tozla mükemmel fiziksel kalite de sağlar. Fiziksel kalite ise, yavru balık için temiz ve sağlıklı bir sucul ortamın korunmasına yardımcı olur.

* Bactocell®, balık yemlerinde kullanılmak üzere Avrupa gıda güvenliği makamları tarafından onaylanmış tek probiyotiktir. Bu onay, birçok balık türünde deformite oluşumunu azalttığı kapsamlı bir şekilde belgelendirildikten sonra verilmiştir.

Larviva

LARVIVA Multigain

LARVIVA Multigain - Canlı yem zengİnleştİrme yemİ

 • Balık larvalarının ihtiyaç duyduğu tüm besinleri içeren, Artemya güçlendirici tamamen kuru formül.

 • Optimum seviyede ve ideal oranlarda Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri içerir.

 • Yüksek seviyede vitaminler, kilit mineraller, bağışıklık sistemi güçlendirici maddeler ve fosfolitlerle güçlendirilmiştir.

 • LARVIVA Multigain, balık larvalarının hayatta kalma oranlarını artırdığı ve deformite riskini azalttığı kapsamlı denemelerle kanıtlanmış Bactocell® probiyotiği de içerir.
LARVIVA Multigain
PELET BOYUTLARI (mm) Toz
LAP HAYIR
Datasheets Download
AÇIKLAMA Zengİnleştİrme yemİ
LARVIVA ProStart

LARVIVA ProStart - Larvalar İçİn bİrlİkte besleme yemİ veya İlk besleme larva yem

 • Larva büyümesini desteklemek için optimum amino asit profiline ve mikro besinlere sahip, yüksek proteinli larva yemi.

 • Sindirilebilirlik ve lezzeti artırmak amacıyla doğal besinlerin maksimum miktarda korunabilmesi için soğuk yığılma (agglomeration) tekniğiyle üretilmiştir.

 • Tüm balık türlerinde deformiteyi azalttığı belgelendirilmiş Bactocell® probiyotiği içerir.

 • Yüksek dağılma ve düşük suya batma hızlarına sahip olacak biçimde özel olarak geliştirildiğinden, sınırlı hareket imkanına sahip larvaların daha fazla yem yiyebilmesini ve buna bağlı olarak atık yem miktarının azaltılmasını sağlar.
LARVIVA ProStart
PELET BOYUTLARI (mm) 0,3 - 0,4 - 0,5
LAP HAYIR
Datasheets Download
AÇIKLAMA Üstün performanslı larva yemİ
LARVIVA ProWean

LARVIVA ProWean – Larvalar İçİn uygun malİyetlİ ekstrüde granüle yemler

 • LARVIVA ProWean, en kaliteli protein ve lipidler ile minimum miktarda karbonhidrat içeriğine sahip yüksek proteinli bir ekstrüde yemdir.
 • Balık larvalarının hayatta kalma oranlarını artırdığı ve deformite riskini azalttığı kapsamlı denemelerle kanıtlanmış Bactocell® probiyotiği de içerir.
 • Bağışıklık sistemi düzenleyici ve patojen bağlama faaliyetlerini geliştirmekle birlikte mukus arttırma özelliğine sahip B-WYSE™** içerir.
 • Bactocell® ve B-WYSE™* kombinasyonu yavrunun sağlık durumunun ve performans parametrelerinin geliştirilmesine katkıda bulunur.
 • Beslenmeye yeni başlayan larvaların tüm besin ihtiyaçlarını karşılayarak yüksek kaliteli, güçlü ve sağlıklı yavru balıklar elde edilmesini sağlar.
 • Üretim sırasında uygulanan üç aşamalı eleme işlemi, yüksek fiziksel kaliteye sahip tozsuz bir yem üretilmesini sağlar.

*B-WYSE™ (BioMar Whole Yeast Synergistic Extracts) BioMar’ın iş ortağı Lallemand Animal Nutrition tarafından geliştirilen maya bazlı fonksiyonel bir katkı maddesidir.

LARVIVA ProWean
PELET BOYUTLARI (mm) 0,3 - 0,5
LAP HAYIR
Datasheets Download
AÇIKLAMA Düşük malİyetlİ larva yemİ

BAŞLANGIÇ YEMLERİ

INICIO PLUS G

INICIO PLUS G – KÜÇÜK YAVRU BALIKLAR İÇİN YÜKSEK PROTEİNLİ GRANÜLE YEM

 • Granüle yem özellikle küçük yavrular için veya düzensiz boyut dağılımına sahip yavru partileri için geliştirilmiştir. Bu sayede küçük yavru beslemenin mümkün olmasını sağlar.

 • İçeriğinde balıklarda görülen deformeleri azaltan etkisi kanıtlanmış bir probiyotik olan Bactocell®* bulunmaktadır.

 • Zengin karışımlı vitaminler ve bağışıklık düzenleyini besinlerle besin içeriğinin denge tutulmasını sağlar.

 • Yüksek sindirilirebilirlik oranı ile yavru balığın sağlıklı ve iyi bir büyüme kaydetmesine vurgu yapar.

 • İçeriğindeki prebiyotik fonksiyonlar ile ilk beslenme sırasında yavrunun durumunu geliştirir.

*Balık yemine eklenmek üzere Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmış tek probiyotiktir. Onay birçok balık türleri arasında deformitelerin oluşumunu azalttığını geniş çaplı belgelerle kanıtladığını kapsıyor.

INICIO PLUS G
PELET BOYUTLARI (mm) 0.4 - 0.6 - 1
SİNDİRİLEBİLİR ENERJİ (MJ/kg) 18,9
LAP HAYIR
AÇIKLAMA KÜÇÜK YAVRU DİĞER YEMLER
INICIO PLUS M

INICIO PLUS M – DENİZ YAVRULARI İÇİN ÖZEL İÇERİKLİ YEM

 • Deniz yavrularına özel olarak adapte edilmiş formülü ile ekstrüde mini peletler
 • Yavru balıkta istenmeyen yağ birikiminin önlenmesi için geleneksel yemlere nazaran artırılmış proteinler ve düşürülmüş yağ oranı
 • Birçok balık türünde omurga deformitelerini azalttığına dair etkisi resmi olarak kanıtlanmış Bactocell®* probiyotiği içerir.
 • Bağışıklık sistemi düzenleyici ve patojen bağlama faaliyetlerini geliştirmekle birlikte mukus arttırma özelliğine sahip B-WYSE™** içerir.
 • Bactocell® ve B-WYSE™* kombinasyonu yavrunun sağlık durumunun ve performans parametrelerinin geliştirilmesine katkıda bulunur.

 

*Balık yemine eklenmek üzere Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmış tek probiyotiktir. Onay birçok balık türleri arasında deformitelerin oluşumunu azalttığını geniş çaplı belgelerle kanıtladığını kapsıyor.

** B-WYSE™: (BioMar Bütün Maya Sinerjik Özleri)

INICIO PLUS M
PELET BOYUTLARI (mm) 0.5 – 0.8 – 1.1
SİNDİRİLEBİLİR ENERJİ (MJ/kg) 19
LAP HAYIR
AÇIKLAMA YAVRU BALIK
INICIO PLUS

INICIO PLUS – OPTİMUM BAŞLANGIÇ

 • Özenle seçilmiş kaliteli malzemelerle yapılan yüksek performanslı ekstrude peletler.

 • İçeriğinde balıklarda görülen deformeleri azaltıcı etkisi kanıtlanmış bir probiyotik olan Bactocell®* bulunmaktadır.

 • Zengin karışımlı vitaminler ve bağışıklık düzenleyini besinlerle besin içeriğinin denge tutulmasını sağlar.

 • Yüksek sindirilirebilirlik oranı ile yavru balığın sağlıklı ve iyi bir büyüme kaydetmesine vurgu yapar.

 • İçeriğindeki prebiyotik fonksiyonlar ile ilk beslenme sırasında yavrunun durumunu geliştirir.

*Balık yemine eklenmek üzere Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmış tek probiyotiktir. Onay birçok balık türleri arasında deformitelerin oluşumunu azalttığını geniş çaplı belgelerle kanıtladığını kapsıyor.

INICIO PLUS
PELET BOYUTLARI (mm) 0.5 – 0.8 – 1.1 – 1.5 – 1,9
SİNDİRİLEBİLİR ENERJİ (MJ/kg) 19,3 – 19,9 – 19,9 – 19 – 18,3
LAP HAYIR
AÇIKLAMA TÜM YAVRU BOYUTLARI İÇİN YÜKSEK PERFORMANSLI YEM DİĞER YEMLER