Chính sách Cookie

Cookies là gì?

Cookies là số nhận dạng chữ được tải xuống và lưu trữ trên ổ cứng máy tính của Quý khách khi Quý khách truy cập Website. Mỗi khi Quý khách truy cập lại Website, hệ thống của Vietnam Airlines có thể nhận dạng thiết bị của Quý khách, lưu thông tin về lượt truy cập, khách truy cập và tự động đăng nhập khi cần thiết. Vietnam Airlines sử dụng cookies để giúp Quý khách truy cập Website dễ dàng hơn.

Cookies có thể được dùng để cá nhân hóa việc sử dụng Website, ví dụ:

  • Hiển thị cài đặt điều hướng liên quan;

  • Ghi nhớ tùy chọn của khách truy cập;

  • Giúp người sử dụng trải nghiệm tốt hơn, và

  • Hạn chế số lượng quảng cáo được hiển thị.

Cookies thiết yếu: Đây là những cookies cần thiết để cung cấp cho Quý khách các dịch vụ có sẵn thông qua Website Vietnam Airlines và để sử dụng một số tính năng của chúng, chẳng hạn như truy cập vào các khu vực an toàn.

Vì đây là các cookies thiết yếu cho phép Quý khách nhận được các dịch vụ yêu cầu qua Website, vì vậy Quý khách không thể từ chối chúng. Quý khách có thể chặn hoặc xóa cookies bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt của mình.

Cookies chức năng: Các cookies này cho phép Quý khách sử dụng các tính năng chính trên Website BioMar và truy cập vào các khu vực an toàn của Website như mua vé hay truy cập vào tài khoản cá nhân. Khi tắt cookies, Quý khách sẽ không thể sử dụng những tính năng này và có thể dẫn đến một số bất tiện như sau:

  • Không thể truy cập được một số mục của Website;

  • Hạn chế các dịch vụ BioMar có thể cung cấp cho Quý khách;

  • BioMar không thể ghi nhớ các tùy chọn của Quý khách.

BioMar không dùng dữ liệu thu thập được từ các cookies này cho các mục đích tiếp thị.

Cookies hiệu suất và phân tích: Cookies hiệu suất cho phép Vietnam Airlines nâng cao hiệu suất và chức năng của Website và phát hiện bất cứ lỗi nào gây cản trở việc sử dụng của Quý khách.

Chủ sở hữu trang web và thông tin liên hệ

Trang web này được vận hành và sở hữu bởi:

Factory: Lot A12-A16 An Hiep Industrial Park,
An Hiep Commune, Chau Thanh District, Ben Tre Province
 
Tel: +84 0869 840 009 

Email us