GIẢI PHÁP DINH DƯỠNG HÀNG ĐẦU DÀNH CHO TRẠI GIỐNG

Dòng thức ăn trại giống LARVIVA dành cho tôm cung cấp bộ sản phẩm chất lượng hàng đầu để sản xuất ấu trùng và tôm giống.

Dòng sản phẩm dinh dưỡng cho trại giống bao gồm thức ăn vi nang cao cấp dành cho giai đoạn đầu đời và tập ăn; thức ăn dạng viên ép đùn cho tôm hậu ấu trùng, được điều chế giúp tối ưu hóa hiệu quả sản xuất, cung cấp dinh dưỡng hoàn chỉnh và hoạt chất chức năng với kết quả đã được chứng minh.