ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Ο Όμιλος Biomar έχει εγκαινιάσει έναν νέο ιστότοπο που πλαισιώνει, μέσω ενός εμπνευσμένου σχεδιασμού, τις φιλοδοξίες του για καινοτόμο υδατοκαλλιέργεια.
Ο νέος ιστότοπος δίνει στους χρηστές πρόσβαση σε μια σημαντική βάση δεδομένων και καθιστά σαφές ότι το μέλλον της υδατοκαλλιέργειας εξαρτάται από τη συνεργασία, την καινοτομία, την απόδοση και την αειφορία.

Ο Όμιλος BioMar καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εξερευνήσουν τη νέα ιστοσελίδα της εταιρείας. Μία από τις πιο σημαντικές προσδοκίες κατά τη δημιουργία της ιστοσελίδας, ήταν η ενίσχυση της συνεργασίας και της εταιρικής σχέσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη,
η ανταλλαγή πληροφοριών και η προώθηση της μακροπρόθεσμης σκέψης. Χάρη στο νέο σχεδιασμό, παρέχεται εύκολη πρόσβαση σε μία σημαντική βάση δεδομένων που αφορούν θέματα υδατοκαλλιέργειας σχετικά με την εκτροφή και την διατροφή ενώ παράλληλα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο πως η BioMar, για 50 και πλέον χρόνια, έχει συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία μίας αειφόρου και αποδοτικής υδατοκαλλιέργειας.

Η Sif Rishøj, Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας του Ομίλου BioMar, ανυπομονεί να παρουσιάσει νέες ιδέες και στοιχεία για τη BioMar και τις δραστηριότητες της: - Στην BioMar είμαστε προσηλωμένοι στην καινοτόμο υδατοκαλλιέργεια. H ιστοσελίδα σχεδιάστηκε για να διευκολύνει την επικοινωνία και τη συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Στην πραγματικότητα έχουμε σχεδιάσει και δημιουργήσει μια ιστοσελίδα που είναι εξαιρετικά φιλική προς το χρήστη. Πιστεύω ότι είναι εύκολο να βρούμε τις σωστές πληροφορίες, παρά τον εκτεταμένο όγκο του υλικού που είναι διαθέσιμο".

Η BioMar ξεκίνησε το περασμένο έτος τη δήλωση του σκοπού της εταιρείας που φέρει το σύνθημα "Η καινοτομία στην Υδατοκαλλιέργεια» και μια νέα φιλόδοξη στρατηγική «Διαμορφώνοντας το Μέλλον". Οι βασικές αρχές που διέπουν τον στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας καθώς και η καθημερινή εργασία στην εταιρεία - περιγράφονται μέσα από τις τέσσερις βασικές έννοιες: Καινοτομία, Αειφορία, Συνεργασία και Απόδοση. Αυτές οι κατευθυντήριες αρχές ξεδιπλώνονται και περιγράφονται σε βάθος στη νέα ιστοσελίδα.

"Τα τμήματα μάρκετινγκ και τεχνικής υποστήριξης έχουν εργαστεί σκληρά για να δημιουργήσουν μια ολοκληρωμένη ιστοσελίδα με τη φιλοδοξία να δημιουργήσουν μια πραγματικά ενδιαφέρουσα πηγή πληροφοριών. Θα ενημερώνεται συνεχώς με στόχο η αλληλεπίδραση με την κοινότητα της υδατοκαλλιέργειας να συμβάλλει ενεργητικά στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης και αποδοτικής βιομηχανίας. "

Η ιστοσελίδα είναι φυσικά συμβατή με τα σύγχρονα εργαλεία πλοήγησης και τις συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Ανεξαρτήτως μέσου, η ιστοσελίδα θα προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη εμπειρία, εύκολης πλοήγησης. Είναι διαθέσιμη σε 14 γλώσσες, επιτρέποντας στους χρήστες να έχουν εύκολη πρόσβαση σε λεπτομερείς πληροφορίες των προϊόντων και διαχείρισης αυτών.