Logo

Ny hjemmeside under konstruksjon!

Stay tuned

Vi er innovatører engasjert i en effektiv og bærekraftig global havbruksnæring. BioMar er verdensleder innenfor høy-ytelsesdietter til over 45 forskjellige fiske- og rekearter i mer enn 80 land.

Visit BioMar Global site

Powered by Partnership. Driven by Innovation.

BioMar er en av verdens største produsenter av bærekraftig fôr med høy ytelse til den globale havbruksnæringen. Vi driver 17 fôrproduksjonsanlegg i Norge, Chile, Danmark, Skottland, Spania, Frankrike, Vietnam, Hellas, Tyrkia, Kina, Ecuador, Australia og Costa Rica og leverer til over 90 land over hele verden.

Vi er den første globale leverandøren av sjømatfôr som forpliktet seg til ambisiøse mål for klimagassutslipp, med 1,5 °C-målet som middel. For å oppnå denne reduksjonen har BioMar utviklet en langsiktig hovedplan med fokus på drift og bredere partnerskap i leverandørkjeden noe som vil skape innovative løsninger som gjør bærekraft økonomisk lønnsomt.

Kundeportal

Klikk her

Vårt løfte

Vitenskapbasert bærekraft

Les nå