Markeder og virksomheter

BioMar er en av verdens største produsenter av bærekraftig fôr med høy ytelse til den globale oppdrettsnæringen. Vi driver 17 fôrproduksjonsanlegg i Norge, Chile, Danmark, Skottland, Spania, Frankrike, Vietnam, Hellas, Tyrkia, Kina, Ecuador, Australia og Costa Rica og leverer til over 90 land over hele verden.
BioMar's global production facilities

Globale produksjonsanlegg

Fôrkonsepter

Bærekraft, helse og ytelse

Finn ut mer