Nyheter

  Resultater (33)

   BioMar forplikter seg til høyst ambisiøs vei mot netto null

   BioMar er den første globale leverandøren av oppdrettsfôr som stadfester 1,5°C-målet som et middel for å nå netto null under Science Based Targets initiative (SBTi).

   Les mer

   Arbeid på tvers av landegrenser

   Alle nyansatte har sine egne drømmer og mål når de begynner hos BioMar.

   Les mer

   Nytt fôr som bidrar til å redusere stress og forbedre ytelse

   BioMar lanserer Calm, det nyeste helsefôret i SmartCare-porteføljen.

   Les mer

   BioMar Norge og bio feeder utvider samarbeidet om en ny og topp moderne hybridbåt

   Kryssholm - Et nytt og høyteknologisk fartøy for transport av fiskefôr blir klart i 2021.

   Les mer

   BioMar-pakken - for unge lærlinger

   BioMar på Myre må tenke nytt og utradisjonelt for å skaffe seg vital kompetanse innen produksjon.

   Les mer

   Innkjøp av Benson Hill-råvarer gir økt bærekraft for biomars sjømatfôr

   BioMar kjøper inn Benson Hill-råvarer i løpet av flere sesonger framover som en del av målet med å skape gjenopprettende forsyningskjeder for soya.

   Les mer

   Overgang til sjø

   3,3 % av svinnet i dagens fiskeoppdrett skyldes at fisken ikke tåler overgangen fra ferskvann til sjøvann.

   Les mer

   Styrk fisken frem mot kaldere tider

   Hva kan gjøres for å redusere andelen vintersår? Vintersår og nedklassing av fisk er særdeles målbart både biologisk og økonomisk, og er en kjent

   Les mer

   Assist skin

   Vinteren er en ekstra utfordrende periode med lave temperaturer, værforhold og håndteringer som gjør fisken mer utsatt for sår og redusert slaktekvalitet.

   Les mer

   Resist lice

   Resist Lice er designet for å styrke immunforsvaret og fiskens ytre barrierer gjennom håndteringsopperasjoner, samt redusere lusepåslag.

   Les mer

   Virussykdommer

   PD er den mest tapsbringende virussykdommen hos oppdrettslaks

   Les mer

   Overgang til sjø er en kritisk periode for fisken

   Smoltifisering og stress i forbindelse med utsett til et nytt miljø i sjø stiller store krav til en robust fisk.

   Les mer