Historien

Arven vår er en forpliktelse og et langsiktig engasjement for å utvikle akvakultur på en ansvarlig og bærekraftig måte. Grunnlagt i 1962 av danske ørretoppdrettere, var vi blant de første i Europa som begynte produksjon av pelletert tørrfôr.

På slutten av 1950-tallet opplevde de første europeiske oppdrettere fordelene ved å bytte fra hjemmelaget våtfôr til tørrfôr importert fra USA. Oppdrettere opplevde at fisken trivdes og vokste bedre enn med våtfôret, som forårsaket en høy grad av vannforurensning i dammene og skadet fiskevelferden.
BioMar Company Timeline

BioFarm

Fokus på de viktigste suksesskriteriene

Finn ut mer