τώρα και σε μικρότερο μέγεθος κόκκου

Ο Όμιλος BioMar ανακοινώνει την άφιξη της LARVIVA ORBIT, της νέας σειράς τροφών για συστήματα RAS η οποία προωθεί τη βελτίωση της αποδοτικότητας στις μονάδες προπάχυνσης θαλάσσιων ειδών.

Powered by Partnership Driven by Innovation

Είμαστε καινοτόμοι στις ιχθυοτροφές υψηλής απόδοσης συμβάλλοντας  στην αειφορία της παγκόσμιας υδατοκαλλιέργειας

Ο OΜΙΛΟΣ BIOMAR ΕΓΚΑΘΙΣΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

27 Μαρτίου 2017

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών ο Όμιλος BioMar παραδίδει έναν αυξανόμενο όγκο ιχθυοτροφών στην αυστραλιανή αγορά από τα εργοστάσια του στη Χιλή και τη Σκωτία. Τώρα η εταιρεία είναι έτοιμη να ιδρύσει ένα «πράσινο» εργοστάσιο ιχθυοτροφών στην Αυστραλία με ετήσια δυναμικότητα 110.000 τόνων. Εκτιμάται ότι η αγορά θα έχει υψηλή δυναμική ανάπτυξης μέσα σε ένα ευρύ φάσμα ειδών.

Υπογραμμίζοντας την επεκτατική στρατηγική της εταιρείας, ο όμιλος BioMar ανακοινώνει μια ακόμη πρωτοβουλία ανάπτυξης: Η κατασκευή ενός εργοστασίου ιχθυοτροφών στην Αυστραλία. Ο Όμιλος BioMar συνεργάζεται ήδη με την τοπική κυβέρνηση θέτοντας τις βάσεις για την έγκριση της κατασκευής. Στόχος του Ομίλου είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, όντας τοπικά ευέλικτοι, και έχοντας ένα καλό υπόβαθρο στην παγκόσμια ανάπτυξη προϊόντων και την τεχνική εμπειρία ειδών, όπως ο σολομός, η πέστροφα και το μαγιάτικο.

"Το 2016 ανοίξαμε ένα εργοστάσιο στην Τουρκία και φέτος θα είμαστε έτοιμοι με το δεύτερο εργοστάσιο μας στην Κίνα, καθώς και με αύξηση της δυναμικότητας στη Νορβηγία. Το 2019 στοχεύουμε να ανοίξουμε ένα εργοστάσιο ιχθυοτροφών στην Αυστραλία που θα υποστηρίζεται από τα ήδη υπάρχοντα εργοστάσια, από τεχνικούς εμπειρογνώμονες και το παγκόσμιο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (R & D). Είμαστε σαν ομάδα αφοσιωμένοι στην εκπλήρωση των προσδοκιών ανάπτυξης όντας ο μεγαλύτερος προμηθευτής ιχθυοτροφών και με υψηλό επίπεδο σε θέματα παγκόσμιας συνεργασίας», εξηγεί ο Διευθύνων Σύμβουλος Carlos Diaz, του Ομίλου BioMar.

Μέσα από την παρουσία του στην αγορά, ο Όμιλος BioMar έχει αποκτήσει έναν ενεργό ρόλο των τοπικών συνθηκών καλλιέργειας και των προκλήσεων. Αναμένεται ότι η εκεί παρουσία μας με εμπορικά στελέχη, τεχνική υποστήριξη και φυσικά με εγκαταστάσεις παραγωγής, θα αποτελούν ένα ακόμη μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά. Φιλοδοξία μας είναι να στηρίξουμε τους πελάτες, παρέχοντας προϊόντας υψηλής απόδοσης προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες εκτροφής πάντα με βάση την αειφορία, την ασφάλεια των ιχθυοτροφών και την ποιότητα των τροφίμων:

Είμαι βέβαιος ότι η προσέγγισή μας ως προς την εξισορρόπηση της τοπικής ευκινησίας και της διεθνούς μας υπεροχής, θα μας δώσει μια σταθερή θέση στην Αυστραλασία. Έχουμε ήδη δημιουργήσει μια πολύ επιτυχημένη συνεργασία με σημαντικούς πελάτες και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με μια ευρύτερη βάση πελατών διευρύνοντας τον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει και γίνεται όλο και πιο αισθητή η ανάγκη να υπάρξει συνδυασμός της αειφορίας και της αποτελεσματικότητας. Βλέπουμε ξεκάθαρα ότι οι τελικοί καταναλωτές αλλάζουν τα αγοραστικά πρότυπα προς προϊόντα υψηλής ποιότητας, με υπεύθυνο προφίλ. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η στενή συνεργασία με την αλυσίδα αξίων μπορεί να προετοιμάσει τον κλάδο να αναλάβει ηγετικό ρόλο ως προς την αειφορία σε παγκόσμιο επίπεδο», δηλώνει ο Carlos Diaz.