ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ GLOBALG.A.P ΓΙΑ ΤΗ BIOMAR HELLENIC

18 Αυγούστου 2017

Η BioMar Hellenic είναι πλέον πιστοποιημένη κατά GLOBALG.A.P.

Από τον Ιούλιο του 2017 η BioMar Hellenic διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με την πιο πρόσφατη και πιο απαιτητική λίστα ελέγχου του GLOBALG.A.P σχετικά με το Πρότυπο Παρασκευής Σύνθετων Ζωοτροφών, έκδοση 2.1, από την TÜV HELLAS.

«Η πιστοποίηση αυτή σηματοδοτεί θετικές εξελίξεις για τους πελάτες μας», δήλωσε ο Πάνος Λαγός, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, εξηγώντας ότι η πιστοποίηση θα κάνει απλούστερη τη διαδικασία απόκτησης πιστοποίησης GLOBALG.A.P και για τους πελάτες της BioMar Hellenic, οι οποίοι θα είναι έτσι σε θέση να προμηθεύουν τα προϊόντα τους στον ολοένα αυξανόμενο αριθμό μεταποιητών και λιανεμπόρων που θέτουν ως προϋπόθεση τα προϊόντα που πωλούν στους καταναλωτές να διαθέτουν πιστοποίηση GLOBALG.A.P.

Το πλαίσιο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALG.A.P. απαντά στις ανησυχίες των καταναλωτών σχετικά με την ασφάλεια των ζωοτροφών και των τροφίμων, την προστασία του περιβάλλοντος, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και την ορθή μεταχείριση των ζώων με τους εξής τρόπους:

  • ενθαρρύνει την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης εμπορικά βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, που προάγουν την ελαχιστοποίηση των αγροχημικών και φαρμακευτικών παρασκευασμάτων στην παραγωγή, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο,
  • αναπτύσσει ένα πλαίσιο Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής (Good Manufacturing Practice-GMP) για την συγκριτική αξιολόγηση των υφιστάμενων συστημάτων και προτύπων διασφάλισης σύνθετων ζωοτροφών, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την ανιχνευσιμότητα,
  • παρέχει καθοδήγηση για συνεχή βελτίωση, ανάπτυξη και κατανόηση της βέλτιστης πρακτικής,
  • καθιερώνει ένα απλό, αναγνωρισμένο πλαίσιο για ανεξάρτητη επαλήθευση, 
  • επικοινωνεί και διαβουλεύεται με διαφανή τρόπο με τους πελάτες και τους κυριότερους εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών, των εξαγωγέων και των εισαγωγέων.

Το GLOBALG.A.P. είναι ένας ιδιωτικός φορέας που καθιερώνει προαιρετικά πρότυπα για την πιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας ανά τον κόσμο. Το GLOBALG.A.P θεωρείται ευρέως ως ένα εξαιρετικά αξιόπιστο πρότυπο για την κατάδειξη της ασφάλειας και της βιωσιμότητας των τροφίμων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Παρέχει στους υπευθύνους των εκμεταλλεύσεων την ευκαιρία να αυξήσουν την προστιθέμενη αξία των προϊόντων τους μέσω της συμμόρφωσης με ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο, το οποίο μειώνει επίσης την έκθεση σε κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων και των προϊόντων που μπορεί να διακυβεύσουν τη φήμη των εκμεταλλεύσεών τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του GLOBALG.A.P.: www.globalgap.org