ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ, ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ

27 Ιουνίου 2019

Μία επικείμενη νέα γραμμή παραγωγής ετοιμάζει η BioMar στο εργοστάσιό της στη Δανία με σκοπό να επιτύχει 25% επιπλέον παραγωγική ικανότητα για μεγαλύτερη ευελιξία αλλά και καλύτερη ποιότητα και απόδοση των κορυφαίων στην Ευρώπη ιχθυοτροφών. Σύμφωνα με τον Anders Brandt-Clausen, Γενικό Διευθυντή της BioMar Δανίας, οι ιχθυοκαλλιεργητές θα αποκομίσουν σημαντικά οφέλη από τη νέα αυτή γραμμή παραγωγής.

Την άνοιξη του 2018, η BioMar ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 90 εκατομμύρια κορώνες Δανίας για την επέκταση του εργοστασίου της στο Brande της Δανίας. Σύμφωνα με τον Anders Brandt-Clausen, Γενικό Διευθυντή της BioMar Δανίας, η εν λόγω επένδυση σε ένα ήδη παραγωγικό και λειτουργικό εργοστάσιο θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη, τόσο στους ιχθυοκαλλιεργητές όσο και στην BioMar.

 

 

«Η έδρα του Ομίλου BioMar βρίσκεται εδώ στη Δανία από την ίδρυσή του, το 1962. Έκτοτε, παράγουμε υψηλής ποιότητας και απόδοσης ιχθυοτροφές, επεκτείνοντας συνεχώς τα όρια των δυνατοτήτων μας σε σχέση με την απόδοση και την ποιότητα των τροφών μας», δηλώνει ο Anders Brandt-Clausen.                        

«Επί του παρόντος η πελατειακή βάση μας είναι πραγματικά μεγάλη και συνεχίζει να μεγαλώνει. Οι πελάτες μας αυξάνονται διότι η υδατοκαλλιέργεια είναι η απάντηση για το πώς θα παράγονται τα ψάρια  για τις μελλοντικές γενιές, με αειφόρο τρόπο.

Πρέπει να ανταποκριθούμε στο γεγονός ότι το εργοστάσιό μας πλησιάζει στα όρια της παραγωγικής ικανότητάς του, που είναι οι 120.000 τόνοι. Η εν λόγω επένδυση θα μας δώσει τη δυνατότητα να αυξήσουμε την παραγωγική ικανότητα σε 150.000 τόνους και θα μας προετοιμάσει κατάλληλα για να προσαρμοστούμε στην αύξηση της παραγωγής.

Θα μας δώσει επίσης μεγαλύτερη συνολική ευελιξία απέναντι στους πελάτες μας. Θα είμαστε σε θέση να λειτουργούμε τρεις γραμμές παραγωγής συγχρόνως. Η επένδυση σε μηχανή εξώθησης (extruder)  για την παραγωγή τροφών γόνου,  διασφαλίζει επίσης την υψηλότερη ποιότητα και απόδοση των τροφών αυτών. Η εν λόγω επένδυση θα μας βοηθήσει να προωθήσουμε και να αναβαθμίσουμε περαιτέρω την κορυφαία σειρά προϊόντων γόνου, INICIO Plus.

Οι συνδεδεμένες εταιρείες μας, τα εργοστάσια εντός του Ομίλου BioMar, παραλαμβάνουν αυτές τις υψηλής απόδοσης τροφές γόνου από το εργοστάσιο στο Brande. Ως εκ τούτου, θα έχουν και αυτές τη δυνατότητα να παρέχουν νέες σειρές προϊόντων και καλύτερα προϊόντα στους πελάτες τους».

Το εργοστάσιο υπήρξε πρωτοπόρο στην ανάπτυξη και παραγωγή τροφών για ανακυκλούμενα συστήματα υδατοκαλλιέργειας (RAS) και χαίρει μεγάλης αναγνώρισης για τα προϊόντα του, καθώς και για την εξειδίκευσή του στο συγκεκριμένο πεδίο. Η BioMar αναφέρει ότι η νέα γραμμή θα σηματοδοτήσει μια σημαντική εξέλιξη για την ανάπτυξη των τροφών σε συστήματα RAS, με ακόμη υψηλότερη απόδοση ανάπτυξης και βελτιωμένα διατροφικά και φυσικά χαρακτηριστικά.

Η κατασκευή της νέας γραμμής παραγωγής προχωρά σύμφωνα με το πρόγραμμα. Ο Anders Brandt-Clausen αναφέρει ότι η προσθήκη μιας επιπλέον γραμμής παραγωγής σε ένα υφιστάμενο εργοστάσιο δεν είναι εύκολη υπόθεση: «Ωστόσο καταφέραμε να βρούμε την άκρη και η γραμμή θα είναι έτοιμη στο τελευταίο τρίμηνο του 2019. Η χρονική συγκυρία είναι τέλεια καθώς τον Ιανουάριο του 2020 ξεκινά η εποχή των τροφών γόνου στην Ευρώπη.

Το σημαντικό είναι ότι θα προσφέρουμε μεγαλύτερη ευελιξία στους πελάτες μας και ακόμη καλύτερα, καινοτόμα προϊόντα», καταλήγει ο Anders Brandt-Clausen.

 

Οι εργασίες για την προσθήκη της νέας, τρίτης γραμμής παραγωγής στα υφιστάμενα κτίρια του εργοστασίου της BioMar στη Δανία βρίσκονται σε εξέλιξη. Στην πανοραμική εικόνα του εργοστασίου διακρίνεται ο τεράστιος πυργογερανός που ανυψώνει τα βαρέα φορτία πάνω από τις στέγες και τα αποθέτει στην τελική τους θέση προς εγκατάσταση στη νέα γραμμή παραγωγής.