Ο ΟΜΙΛΟΣ BIOMAR ΦΕΡΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Μετά από τρία χρόνια δημιουργικής προσπάθειας, ο όμιλος BioMar ανακοινώνει το τελευταίο επίτευγμά του στο πλαίσιο του προγράμματος BioSustain. Πρόκειται για το Discover, ένα καινοτόμο εργαλείο διαφάνειας για την υδατοκαλλιέργεια. Στο πνεύμα αυτό, ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης του 2018 για την αειφορία αναδεικνύει την προσήλωση της BioMar στην ανάπτυξη αειφορικών πρωτοβουλιών στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας.

Η έκθεση του ομίλου BioMar για την αειφορικότητα είναι μια αναλυτική έκθεση που ευθυγραμμίζεται με τους στόχους αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Παρουσιάζει με πλήρη διαφάνεια τις δραστηριότητες της Biomar όσον αφορά τόσο τους βασικούς δείκτες επιδόσεων για την  αειφορία, όσο και την οικονομική διαχείριση και τις φιλοδοξίες ανάπτυξης του ομίλου. Η φετινή έκθεση εξετάζει επιπλέον σε βάθος τις αναδυόμενες καινοτόμες πρώτες ύλες και την εξέλιξη των τροφών του σολομού, καθώς η BioMar συνεχίζει να παίζει τον ρόλο της  στoν  μετασχηματισμό του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας.

«Η αειφόρος ανάπτυξη είναι μια διαρκής διαδικασία και τώρα μεταβαίνουμε σε μια νέα φάση όπου βλέπουμε πλέον τις νέες τεχνολογίες να δημιουργούν ένα αμάλγαμα από διαφορετικούς κόσμους, τον φυσικό, τον ψηφιακό και τον βιολογικό. Μιλάμε για την  Αειφορία 4.0.», διευκρινίζει ο Carlos Diaz, CEO του ομίλου BioMar,  στoν Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης του 2018.

Η έκθεση παρουσιάζει το Discover, ένα ψηφιακό εργαλείο προσανατολισμένο στον καταναλωτή που ανιχνεύει τις αειφορικές πρακτικές της υδατοκαλλιέργειας, από την παραγωγή μέχρι τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο όλων των πρώτων υλών. Μέσω του Discover, οι καταναλωτές έχουν τώρα πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες από ποτέ που θα τους βοηθήσουν να είναι επαρκώς ενήμεροι σε ό,τι αφορά τις αγορές τους σε αλιευτικά προϊόντα.

Πίσω από το Discover βρίσκονται πολλές από τις τεχνολογίες και τα εργαλεία του προγράμματος BioSustain της BioMar που υπολογίζουν και  αξιολογούν μεγάλους όγκους δεδομένων προκειμένου να καταλήξουν στις πλέον πρόσφατες και ακριβείς πληροφορίες. Τα δεδομένα αυτά μεταβάλλονται παράλληλα με τις συνταγές των τροφών και την επιλογή των πρώτων υλών. Η μεθοδολογία Sustainable Solution Steering® είναι προσαρμοσμένη ώστε να αξιολογεί κάθε πρώτη ύλη στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου BioMar. Αυτό το καινοτόμο εργαλείο στον κόσμο της υδατοκαλλιέργειας συνδυάζεται με το εργαλείο Οικο-Αποδοτικότητας της BioMar το οποίο έχει τη δυνατότητα να καθορίζει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα για κάθε συνταγή τροφής που δημιουργεί η BioMar, το οποίο μεταξύ άλλων, υπολογίζει τις εκπομπές CO2, την κατανάλωση ενέργειας και την χρήση ύδατος.

Τόσο η δημιουργία όσο και η εφαρμογή του εργαλείου διαφάνειας Discover, απαιτούσαν μια πολυεπίπεδη συνεργασία εντός της αξιακής αλυσίδας με σκοπό τη συλλογή επακριβών δεδομένων από τους προμηθευτές πρώτων υλών έως τους υδατοκαλλιεργητές. Οι παραγωγοί σολομού της μονάδας Kvarøy στη Νορβηγία, ήταν οι πρώτοι που έφεραν το Discover Kvarøy σε λιανοπωλητές υψηλής ποιότητας. Οι καταναλωτές αλιευτικών προϊόντων μπορούν πλέον να σαρώνουν έναν κωδικό QR στο Smartphone τους και να αποκτούν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών, όπως οι επιπτώσεις στην αειφορία, τα θρεπτικά χαρακτηριστικά, η προέλευση των αλιευτικών προϊόντων, οι πιστοποιήσεις και τα συστατικά κάθε τροφής.

«Η αειφορία βρίσκεται στο επίκεντρο όσων κάνουμε και επιθυμία μας είναι να συνεχίσουμε να πρωτοπορούμε ώστε να υπάρξει αποδοχή και γόνιμο έδαφος για πραγματική αλλαγή. Χάρη στη  διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα που παρέχει το Discover, ευελπιστούμε ότι θα βοηθήσει τους καταναλωτές στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθησυχάζοντάς τους ως προς την επιλογή των θαλάσσιων προϊόντων. Οι καταναλωτές θα διαπιστώσουν ότι δεν είναι όλα τα θαλάσσια προϊόντα ίδια και ότι μπορούν να κάνουν επιλογές ανάλογα με αυτό που εκείνοι θεωρούν πιο σημαντικό, δηλαδή τη διατροφή, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ή ακόμη και την προέλευση των πρώτων υλών», τονίζει ο Vidar Gundersen, διευθυντής  αειφορίας στον όμιλο BioMar.

Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθήστε τον σύνδεσμο για την έκθεση «BioMar Sustainability Report 2018».

 

Μετά από τρία χρόνια δημιουργικής προσπάθειας, ο όμιλος BioMar ανακοινώνει το τελευταίο επίτευγμά του στο πλαίσιο του προγράμματος BioSustain. Πρόκειται για το Discover, ένα καινοτόμο εργαλείο διαφάνειας για την υδατοκαλλιέργεια. Στο πνεύμα αυτό, ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης του 2018 για την αειφορία αναδεικνύει την προσήλωση της BioMar στην ανάπτυξη αειφορικών πρωτοβουλιών στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΕΠΟΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ:

 

CEO, BioMar Group

Carlos Diaz

cdiaz@biomar.com

 

Sustainability Director, BioMar Group

Vidar Gundersen

vidgu@biomar.com