ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΕΤΡΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΟΤΗΤΑ;

Η γέννηση και η ανάπτυξη του BioSustain, ενός εργαλείου μέτρησης της αειφορικότητας.

Οι υδατοκαλλιέργειες είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παραγωγούς τροφής στον κόσμο και χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ότι η μακροπρόθεσμη ανάπτυξή τους θα γίνει με ένα αποτελεσματικό και αειφόρο τρόπο.

Πολλά χρόνια πριν, η BioMar και η υπόλοιπη βιομηχανία άρχισε να αναζητά τρόπους για να μειώσει τις ποσότητες αλιευμάτων που χρησιμοποιούνταν στην παραγωγή ιχθυαλεύρων. Ο Kjell Måsøval, ο Vidar Gundersen και ο Terje Sæther από την BioMar της Νορβηγίας, πίστεψαν ότι τέτοιες μειώσεις ήταν απαραίτητες, αλλά σκέφτηκαν ότι αυτό θα ήταν μόνον ένα μικρό βήμα προς την κατεύθυνση της πιο αειφόρου υδατοκαλλιέργειας. Έτσι, αποφάσισαν να προσπαθήσουν να αναπτύξουν μία μεθοδολογία για τον υπολογισμό της αειφορικότητας της τροφής.

Η ιδέα είχε γεννηθεί. Τώρα είναι γνωστή σαν πρόγραμμα BioSustain.

Οι πελάτες μας τώρα μπορούν να χρησιμοποιήσουν έναν "υπολογιστή οικο-αποδοτικότητας" - βασισμένο σε χρόνια δουλειάς στην περεταίρω ανάπτυξη της αρχικής ιδέας - που θα τους οδηγήσει στην επιλογή της κατάλληλης απόδοσης της τροφής τους, λαμβάνοντας υπ' όψιν και τα οικονομικά της επιχείρησής τους αλλά και το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.

«Το πρόγραμμα BioSustain εγκαινιάστηκε επίσημα το 2007, αλλά στην αρχή δεν είχε μεγάλη εμπορική επιτυχία» λέει ο Vidar Gundersen, τώρα Διευθυντής Αειφορίας του Ομίλου της BioMar.

Λίγα χρόνια αργότερα, το 2011, όταν ο Vidar παρουσίαζε το πρόγραμμα στην Ελλάδα, κάποιος Έλληνας τεχνικός σύμβουλος ρώτησε ποιο ήταν το μερίδιο της αγοράς που ζητούσε τέτοιου είδους πληροφόρηση. «Απάντησα ειλικρινά ότι η ζήτηση για κάτι τέτοιο αυξάνεται πολύ αργά» θυμάται ο Vidar. Ο σύμβουλος παραξενεύτηκε και ρώτησε τον Vidar γιατί η BioMar ξόδευε χρόνο και χρήμα αναπτύσσοντας ένα τέτοιο εργαλείο. «Γιατί αυτό είναι το σωστό !» απάντησε ο Vidar.
Από τότε, το πρόγραμμα BioSustain αναπτύχτηκε ακόμη περισσότερο και σήμερα ένας αυξανόμενος αριθμός πελατών της BioMar αποφασίζει να κάνει χρήση του εργαλείου βελτιστοποίησης BioSustain εντάσσοντάς το στις προσπάθειές του για αειφορία και στην προώθηση των προϊόντων του.