Ψάρια, μια καλή πηγή πρωτεΐνης

Η υδατοκαλλιέργεια συγκαταλέγεται ανάμεσα στις μορφές παραγωγής τροφίμων με τη μικρότερη ένταση πόρων. Τα ψάρια δεν καταναλώνουν ενέργεια για να αντιμετωπίσουν τη βαρύτητα και, καθώς είναι ψυχρόαιμα, δεν καταναλώνουν ενέργεια για να προσαρμόσουν τη θερμοκρασία του σώματός τους. Αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν τα ψάρια ιδιαίτερα αποδοτικά σε ενεργειακό επίπεδο.

 

Τα ψάρια έχουν μεγάλη απόδοση σε βρώσιμο κρέας

Όσον αφορά το βρώσιμο κρέας, οι αποδόσεις μεταξύ των κλάδων παραγωγής τροφίμων διαφέρουν. Με 100 κιλά τροφής, στο πιάτο των καταναλωτών καταλήγουν 56 κιλά κρέατος ψαριού, ενώ οι αντίστοιχες τιμές είναι για το ορνίθειο κρέας 22 κιλά, για το χοίρειο κρέας 11 κιλά και για το βόειο κρέας 4 κιλά.

 

Όσον αφορά το βρώσιμο κρέας, οι αποδόσεις μεταξύ των κλάδων παραγωγής τροφίμων διαφέρουν. Με 100 κιλά τροφής, στο πιάτο των καταναλωτών καταλήγουν 56 κιλά κρέατος ψαριού, ενώ οι αντίστοιχες τιμές είναι για το ορνίθειο κρέας 22 κιλά, για το χοίρειο κρέας 11 κιλά και για το βόειο κρέας 4 κιλά.

 

 

Ο συντελεστής FCR για τα εκτρεφόμενα ζώα

Στην υδατοκαλλιέργεια, ο συντελεστής μετατρεψιμότητας της τροφής (FCR) είναι χαμηλός. Ως FCR ορίζεται ο λόγος της ποσότητας της χορηγούμενης τροφής προς το βάρος του σώματος που αποκτάται σε μια παραγωγική διαδικασία. Όσο χαμηλότερο είναι το FCR, τόσο πιο αποδοτική είναι η παραγωγή. Για παράδειγμα, το FCR για την εκτροφή βοοειδών κυμαίνεται από 6 έως 10, για την εκτροφή χοίρων από 2,7 έως 5, για τα πουλερικά από 1,7 έως 2 και για τα ψάρια (μεγάλες σολομίδες) από 1,2 έως 1,5.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τον συντελεστή μετατρεψιμότητας της τροφής (FCR)

 

 

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τον συντελεστή μετατρεψιμότητας της τροφής (FCR)

προέλευση: https://globalsalmoninitiative.org/en/sustainability-report/protein-production-facts/#feed-conversion-ratio.

 

Ο όμιλος BioMar καταβάλλει προσπάθεια ώστε να επιτύχει μια σειρά από επιλεγμένους στόχους στο πλαίσιο των στόχων αειφορικής ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Διαβάστε περισσότερα: https://www.un.org/sustainabledevelopment/