Μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Όλες οι δραστηριότητές μας έχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις, από τις πτήσεις των αεροσκαφών και τη θέρμανση των κατοικιών έως τη διατροφή των οικογενειών μας. Για να επιτύχουμε τον μετριασμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της κλιματικής αλλαγής, είναι σημαντικό όλοι να συμβάλλουμε στη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος.

 

Μπορούμε να μειώσουμε το αποτύπωμα άνθρακα μέσω των διατροφικών συνήθειών μας

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των διατροφικών προτιμήσεων της ανθρωπότητας είναι ιδιαίτερα σημαντικές όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Το αποτύπωμα άνθρακα αντιπροσωπεύει την ποσότητα αερίων του θερμοκηπίου, κατά κύριο λόγο διοξειδίου του άνθρακα, που απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα από κάποια συγκεκριμένη ανθρώπινη δραστηριότητα, όπως η κατανάλωση τροφίμων. Συνεπώς, η μείωση των αερίων του θερμοκηπίου μέσω των διατροφικών συνηθειών μας μπορεί να έχει θετική επίδραση στο περιβάλλον μας.

Αυξάνοντας την ποσότητα αλιευτικών προϊόντων στην καθημερινή διατροφή μας, μπορούμε να μειώσουμε το δικό μας αποτύπωμα άνθρακα.

 

Ο όμιλος BioMar καταβάλλει προσπάθεια ώστε να επιτύχει μια σειρά από επιλεγμένους στόχους στο πλαίσιο των στόχων αειφορικής ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Διαβάστε περισσότερα: https://www.un.org/sustainabledevelopment/