BioSustain

BioSustain sürdürülebilirliği elle tutulur hale getirir

BioMar, bu gezegenin diğer sakinleriyle doğal kaynaklarımızı paylaşmamız gerektiğini anlar. Su ürünleri yetiştiriciliği sadece kendi payımızı almalıdır. Bu nedenle sertifikalı kril ve vahşi balık kullanıyoruz, aynı zamanda insan veya hayvan gıda zincirinden almayan alternatif besin maddelerini araştırıyoruz. Bu, hepimiz için bir yarının olmasına yardımcı olur.

BioMar'ın sürdürülebilirlik programı ve konsepti BioSustain™, yem tariflerinde yüksek kaliteli, düşük etkili ham maddelerin kullanımını artırmaya yardımcı olarak sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliğini ve sorumlu bir şekilde üretilen deniz ürünlerini teşvik eder.

-

Sürdürülebilirlik araç setimizdeki bilime dayalı çözümleri görmek için aşağıya tıklayın

Akuakültür endüstrisinin sorumlu bir şekilde büyümesi için akuayemler çok önemli olduğundan, Blue Impact hizmetlerimiz akuakültürü aşamalı olarak dönüştürmek üzere tasarlanmıştır.

Blue Impact Yem

BioSustain Etki Parametreleri, yem üretiminden kaynaklanan pazar açısından en kritik çevresel etkilerin bütüncül bir şekilde ele alınmasını sağlar.

BioSustain Parametrelerine

Sonuçlar (1)

    Sürdürülebilirlik ölçülebilir mi?

    Bir sürdürülebilirlik ölçüm aracı olan BioSustain'ın doğuşu ve gelişimi

    Daha fazla bilgi edinin