Η Υπόσχεσή μας

Η BioMar έχει δεσμευθεί απέναντι στο πλανήτη και τον κόσμο, με ένα σύνολο φιλόδοξων στόχων που αποσκοπούν να βοηθήσουν στην αναγέννηση του περιβάλλοντός μας, επιτρέποντας παράλληλα στην ανθρωπότητα να συνεχίζει να αναπτύσσεται.

Κλιματική δράση

Ο Όμιλος BioMar ανταποκρίνεται στην επείγουσα έκκληση για δράση σχετικά με τους εταιρικούς στόχους μείωσης εκπομπών, η οποία υποστηρίζεται από ένα παγκόσμιο δίκτυο φορέων του ΟΗΕ καθώς και από κορυφαίες επιχειρήσεις και ηγετικούς παράγοντες της βιομηχανίας. Συμβαδίζοντας με τις επιταγές της κλιματικής επιστήμης, έχουμε δεσμευθεί να ορίσουμε στόχους εκπομπών στο σύνολο της εταιρείας οι οποίοι θα εξασφαλίσουν μηδενικές εκπομπές έως το 2050.

Ο Όμιλος BioMar θα ορίσει επαληθεύσιμους επιστημονικούς στόχους μέσω της πρωτοβουλίας Science Based Targets initiative (SBTi). Έχουμε δεσμευτεί με τον φιλόδοξο στόχο μείωσης των αερίων θερμοκηπίου σύμφωνα με τον περιορισμό τής ανόδου της θερμοκρασίας κάτω από 1.5°C. Οι κλιματικοί επιστήμονες του κλίματος το ορίζουν αυτό ως απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού.

Με τις τροφές της υδατοκαλλιέργειας να αντιπροσωπεύουν σημαντικό μερίδιο του αποτυπώματος άνθρακα των μονάδων, οι υδατοκαλλιεργητές μας θα είναι σε θέση να επωφεληθούν από τη μείωση στο αποτύπωμα της δικής τους παραγωγικής δραστηριότητας.

­


Ορόσημα το 2022

 • Συνολικό αποτύπωμα αερίων του θερμοκηπίου για τις τροφές της BioMar: 2,08 τόνοι CO₂/τόνο τροφής (-5,5% με βάση το 2020)

 • Κατάσταση πεδίων εφαρμογής 1 & 2 SBTi: -7,6% από το 2021 (-15,9% με βάση το 2020)

 • Πεδίο εφαρμογής 3 SBTi: -1,6% από το 2021 (-1,6% με βάση το 2021)

 • Στόχοι δράσης για το κλίμα επικυρωμένοι και εγκεκριμένοι από τη πρωτοβουλία SBTi

 • Επίτευξη μειώσης των εκπομπών μέσω τεχνολογικών λύσεων χαμηλών εκπομπών άνθρακα και βελτιστοποίησης των καυσίμων

Κατεβάστε τα ορόσημα της δράσης μας για το κλίμα 2022 (EN)

Στόχοι για το 2030

 • Μείωση, κατά ένα τρίτο, τού συνολικού αποτυπώματος αερίων θερμοκηπίου (GHG) από τις τροφές μας έως το 2030

 • Επαληθεύσιμοι επιστημονικοί στόχοι μέσω της πρωτοβουλίας Science Based Targets initiative (SBTi)

 • Ευθυγραμμισμένοι με τις μειώσεις που απαιτούνται για τη συγκράτηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε λιγότερο από 1,5°C

 • Πεδίο εφαρμογής 1 & 2. Καθαρή μείωση των δραστηριοτήτων μας στο 0% μέχρι το 2045, με βάση το 2020

 • Στόχος ετήσιας μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 4,2 % σε απόλυτες τιμές (πεδίο εφαρμογής 1 & 2)

 • Μείωση του πεδίου εφαρμογής 3 κατά 30%, με βάση το 2021

Κυκλική Οικονομία και Διαχείριση

Στη BioMar, αναλαμβάνουμε δράση για τους τομείς ευθύνης μας. Ενθαρρύνουμε και προωθούμε τις αποκαταστατικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού μας και έχουμε θέσει στόχους για τα ελάχιστα επίπεδα ενσωμάτωσης κυκλικών και αποκαταστατικών συστατικών.

Η BioMar θεωρεί ότι οι πρώτες ύλες που προέρχονται από υποπροϊόντα και ροές αποβλήτων είναι κυκλικές. Επιδιώκουμε να αποσυνδέσουμε τις αλυσίδες εφοδιασμού ιχθυοτροφών από τον άμεσο ανταγωνισμό με τα τρόφιμα για ανθρώπινη κατανάλωση.

Ως αποκαταστατικά συστατικά ορίζουμε τις πρώτες ύλες που μετατοπίζουν σημαντικά την ισορροπία ανάμεσα στις επιπτώσεις στο οικοσύστημα και στα ανθρώπινα συστήματα παραγωγής προς καθαρά θετικά περιβαλλοντικά αποτελέσματα. Ο στόχος είναι να ενθαρρυνθούν καθαρά θετικά περιβαλλοντικά αποτελέσματα σε σύγκριση με χρονικά οριοθετημένους δείκτες αναφοράς.

­


Ορόσημα το 2022

 • 23% Κυκλικά ή/και αποκαταστικά συστατικά

 • Ενίσχυση της αποκαταστικής μας προσέγγισης, μέσω υποβολής δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά για τη βελτίωση τού εύρους βιοποικιλότητας.

 • Συμβολή 40.000 τόνων στην αγορά ευρωπαϊκής προέλευσης σόγιας, πιστοποιημένης από την Donau Soja , ως νέα α' ύλη.

 • Συνεργασία με βασικούς προμηθευτές για την προώθηση πρακτικών αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της αναγεννητικής γεωργίας

 • Έναρξη εργασιών από την Ομάδα Εργασίας για τη Δυτική Αφρική, μέσω της Παγκόσμιας Στρογγυλής Τράπεζας για τη βελτίωση των επιπτώσεων της αλιείας, βάσει ESG

 • Συνεισέφερε σε κοινωνικό έλεγχο των επιπτώσεων της βιομηχανίας θαλάσσιων συστατικών στη Σενεγάλη και τη Μαυριτανία.

 • Πρώτες ύλες συνεχώς συμμορφούμενες κατα ASC

Κατεβάστε τα Kυκλικά & αποκαταστατικά Oρόσημα 2022 (EN)

Στόχοι Για Το 2022

To 50 % των πρώτων υλών μας θα ακολουθεί ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας και διαχείρισης έως το 2030

 • Επιδιώκουμε να αποσυνδέσουμε τις αλυσίδες εφοδιασμού τροφών από τον άμεσο ανταγωνισμό με τα τρόφιμα για ανθρώπινη κατανάλωση

 • Αύξηση της χρήσης κυκλικών συστατικών

 • Αύξηση της χρήσης αποκαταστατικών συστατικών

 • Ετήσια έκθεση συμμόρφωσης στοχευμένων πρώτων υλών

 • Αυξημένη τεκμηριωμένη διαφάνεια

Κινητοποίηση Ανθρώπων

Στην BioMar δεσμεύουμε άμεσα το σύνολο της αξιακής αλυσίδας μας, καθώς πιστεύουμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ισχυρό αντίκτυπο στον κόσμο μέσω της δημιουργίας ικανοτήτων, η οποία άλλωστε βρίσκεται στον πυρήνα κάθε ανθεκτικής κοινωνίας.

Σκοπός μας είναι να υλοποιήσουμε σεμινάρια κατάρτισης και προγράμματα ανάπτυξης τα οποία θα απευθύνονται σε εργαζομένους, υδατοκαλλιεργητές και κοινότητες. Θα συμμετάσχουμε ενεργά σε προγράμματα βελτίωσης της γεωργίας και της αλιείας και σε πρωτοβουλίες βελτίωσης προμηθευτών. Μέσω αυτών των πρωτοβουλιών, επιδιώκουμε να κινητοποιούμε 100.000 άτομα ετησίως έως το 2030.

Προωθούμε τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα μέσω πρωτοβουλιών όπως η υπεύθυνη πολιτική αμοιβών και η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων. Επιπλέον, επιστρατεύοντας την καινοτομία, δημιουργούμε τροφές υδατοκαλλιέργειας που θα δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους να προβαίνουν σε πιο υγιεινές και πιο βιώσιμες διατροφικές επιλογές. Τέλος, θα συνεχίσουμε να δεσμευόμαστε στην ενεργό συμμετοχή μας στη δημόσια συζήτηση σχετικά με τη βιώσιμη διατροφή."

­


Ορόσημα το 2022

 • Πάνω από 44.200 άτομα επωφελήθηκαν από τις πρωτοβουλίες ανάπτυξης δεξιοτήτων

 • Το 98% του εργατικού δυναμικού αμείβεται στο επίπεδο του βασικού μισθού ή πάνω από αυτό

 • Απασχόληση εργαζομένων στο 25% των κορυφαίων μεταποιητικών εταιρειών παγκοσμίως, με καθαρή βαθμολογία προώθησης (NPS) 45

 • Δημιουργία παγκόσμιας πολιτικής πολυμορφίας και καθορισμός στόχων για το 2025

 • Δημιουργία ενός παγκόσμιου πρόγραμματος πολιτιστικής ευαισθητοποίησης

 • Νέος κώδικας δεοντολογίας που υιοθετήθηκε παγκοσμίως από την ανώτερη διοίκηση

 • Ξεκίνησε ένα σύστημα καταγραφής για την εκτίμηση και αξιολόγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Κατεβάστε τα ορόσημα του Enable People 2022 (EN)

Στόχοι για το 2030

 • 100.000 άτομα που συμμετέχουν άμεσα και έμμεσα σε πρωτοβουλίες ανάπτυξης δεξιοτήτων ετησίως, έως το 2030

 • Όλοι οι μισθοί θα είναι πάνω από το επίπεδο του βασικού μισθού

 • 100% ισότιμη εξέλιξη σε όλα τα επίπεδα καριέρας

 • 100% ίση αμοιβή

Αποτελέσματα (16)

  Η BioMar δεσμεύεται να ακολουθήσει την πλέον φιλόδοξη προσέγγιση ως προς τις μηδενικές εκπομπές

  Η BioMar είναι ο πρώτος παγκόσμιος προμηθευτής τροφών υδατοκαλλιέργειας που υιοθετεί τη συγκεκριμένη διαδρομή προς το μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Science Based Targets initiative (SBTi).

  Διαβάστε περισσότερα

  Οι στόχοι της BioMar για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα αναγνωρίστηκαν ως οι «πλέον φιλόδοξοι»

  Επί του παρόντος αυτός είναι ο πλέον φιλόδοξος προσδιορισμός που διατίθεται μέσω της διαδικασίας της πρωτοβουλίας Science Based Targets Initiative (SBTi).

  Διαβάστε περισσότερα

  Στόχος μας η αειφορία σε κάθε συσκευασία τροφής

  Ο Όμιλος BioMar αναζητά διαρκώς αειφόρες λύσεις για τον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας. Πρόσφατη πρωτοβουλία του εργοστασίου ιχθυοτροφών της BioMar στη Δανία είναι η χρήση συσκευασιών που αποτελούνται κατά 75 % από ανακυκλωμένο πλαστικό υλικό.

  Διαβάστε περισσότερα

  Αναλαμβάνοντας την ευθύνη

  Οι πρώτες ύλες που αγοράζει η BioMar προέρχονται από αειφορικές πηγές σε ολόκληρο τον κόσμο και από διαφορετικά περιβάλλοντα.

  Διαβάστε περισσότερα

  Πρώτες ύλες από υπεύθυνους προμηθευτές

  Η BioMar διασφαλίζει με διάφορους τρόπους ότι οι πρώτες ύλες της προέρχονται από υπεύθυνους προμηθευτές και είναι ασφαλείς.

  Διαβάστε περισσότερα

  Προστατεύουμε τη ζωή στο νερό

  Τα αλιευτικά αποθέματα των θαλασσών κινδυνεύουν. Πρέπει να προστατεύσουμε καλύτερα τους ωκεανούς μας ώστε να διατηρήσουμε τα παγκόσμια αλιευτικά αποθέματα των θαλασσών και να συμβάλλουμε στη δημιουργία αειφόρου ανάπτυξης.

  Διαβάστε περισσότερα

  Ψάρια, μια καλή πηγή πρωτεΐνης

  Η υδατοκαλλιέργεια συγκαταλέγεται ανάμεσα στις μορφές παραγωγής τροφίμων με τη μικρότερη ένταση πόρων.

  Διαβάστε περισσότερα

  Μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

  Όλες οι δραστηριότητές μας έχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις, από τις πτήσεις των αεροσκαφών και τη θέρμανση των κατοικιών έως τη διατροφή των οικογενειών μας.

  Διαβάστε περισσότερα

  Αειφορεσ ιχθυοτροφεσ με μικροφυκη θαλασσιασ προελευσησ

  Τα πρώτα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου “Alga4Fuel&Aqua” στο οποίο συμμετέχει η BioMar Hellenic δείχνουν ότι ένα μίγμα μικροφυκών των

  Διαβάστε περισσότερα

  Οι στοχοι τησ biomar για τη μειωση των εκπομπων ανθρακα αναγνωριστηκαν ωσ οι «πλεον φιλοδοξοι»

  Επί του παρόντος αυτός είναι ο πλέον φιλόδοξος προσδιορισμός που διατίθεται μέσω της διαδικασίας της πρωτοβουλίας Science Based Targets Initiative (SBTi).

  Διαβάστε περισσότερα

  Η BioMar δεσμευεται να ακολουθησει την πλεον φιλοδοξη προσεγγιση ωσ προσ τισ μηδενικεσ εκπομπεσ

  Η BioMar είναι ο πρώτος παγκόσμιος προμηθευτής τροφών υδατοκαλλιέργειας που υιοθετεί τη συγκεκριμένη διαδρομή προς το μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Science Based Targets initiative (SBTi).

  Διαβάστε περισσότερα