ΟΔΗΓΙΕΣ & ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Η ΑΝΑΦΟΡΑ GRI ΤΗΣ BIOMAR

Η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
G&R: GRI Report (item, R pic.)

Η αναφορά GRI δημιουργεί διαφάνεια ως προς τις δράσεις μας, τόσο για τους πελάτες μας όσο και για τους άλλους εμπλεκόμενους στον κλάδο.
Η αναφορά περιγράφει τους φιλόδοξους στόχους της BioMar για αειφορία, αλλά δείχνει επίσης και την ισχυρή δέσμευση του Ομίλου BioMar μέσα από τα χρόνια, στην ανάπτυξη αειφόρων και υπεύθυνων λύσεων για όλες τις δραστηριότητές του.

Η BioMar δεσμεύεται στη δημόσια διαφάνεια των δραστηριοτήτων μας μέσα από τις ετήσιες δημοσιεύσεις σύμφωνα με το πλαίσιο GRI G4.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ GRI

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

G&R: Code of Conduct (item, L pic.)

Η BioMar αναγνωρίζει ότι μία αειφόρος επιχείρηση πρέπει να οικοδομείται διασφαλίζοντας τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Κώδικας Δεοντολογίας μας είναι θεμελιώδης στον τρόπο που επιχειρούμε. Απαιτούμε όλοι μας οι υπάλληλοι, προμηθευτές, συμβαλλόμενοι και υπεργολάβοι να συμμορφώνονται με συγκεκριμένους όρους και πρότυπα.

Μέρος του ρόλου μας σαν πολυεθνική εταιρία που προμηθεύεται πρώτες ύλες από την παγκόσμια αγορά, είναι το να διασφαλίσουμε ότι οι προμηθευτές μας, όπως και εμείς, τηρούν τους όρους που περιγράφονται στον Κώδικα Δεοντολογίας μας.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

G&R: Certifications (item, R pic.)

Όλες οι εταιρίες της BioMar εφαρμόζουν πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης με ενσωματωμένα προγράμματα βελτίωσης. Αυτά περιλαμβάνουν τα πρότυπα ISO, και εστιάζουν στη διαχείριση ποιότητας, την περιβαλλοντική διαχείριση και την ασφάλεια τροφίμων.