κορονοϊού (Covid19)

Αγαπητοί πελάτες,

Τα μέτρα που έχουν λάβει σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες για το περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού (Covid19), δεν έχουν προς το παρόν επιπτώσεις στην παραγωγή και την διανομή ιχθυοτροφών από τα εργοστάσια μας. Η BioMar εξακολουθεί να παράγει κανονικά και είμαστε σε θέση να κάνουμε παραδόσεις από τα εργοστάσια μας σε Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Δανία και Τουρκία.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους τοπικούς εκπροσώπους μας.