Ο Όμιλος BioMar παρουσιάζει τις Φιλοδοξίες του για το 2030

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της Έκθεσης Aειφορίας για το 2020, ο Όμιλος BioMar ανακοινώνει τις Φιλοδοξίες του για το 2030. Δίνουμε την υπόσχεση, στον πλανήτη μας και στους ανθρώπους του, ότι με τη φαρέτρα μας γεμάτη φιλόδοξους στόχους θα επιδιώξουμε να συμβάλλουμε στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος και στην ευημερία της ανθρωπότητας. Από τις τρεις βασικές ενότητες, δύο εστιάζουν στη μείωση του αντίκτυπου των τροφών μας και η τρίτη στην ανάπτυξη ικανοτήτων στις κοινότητές μας.

«Οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν επιβαρύνει τον πλανήτη και έχουν υπερβεί κατά πολύ τα όριά του. Πέρα και από την αειφορία, οφείλουμε πλέον να αγωνιστούμε ώστε να καθιερώσουμε καινοτόμες λύσεις για την αποκατάσταση του πλανήτη και τη στήριξη του ανθρώπινου πληθυσμού. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται το φιλόδοξο σχέδιό μας», δηλώνει ο Carlos Diaz, CEO του Ομίλου BioMar.

 

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της Έκθεσης Aειφορίας για το 2020, ο Όμιλος BioMar ανακοινώνει τις Φιλοδοξίες του για το 2030. Δίνουμε την υπόσχεση, στον πλανήτη μας και στους ανθρώπους του, ότι με τη φαρέτρα μας γεμάτη φιλόδοξους στόχους θα επιδιώξουμε να συμβάλλουμε στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος και στην ευημερία της ανθρωπότητας. Από τις τρεις βασικές ενότητες, δύο εστιάζουν στη μείωση του αντίκτυπου των τροφών μας και η τρίτη στην ανάπτυξη ικανοτήτων στις κοινότητές μας.

 

Το σχέδιο διαρθρώνεται σε τρεις βασικές ενότητες: Κλιματική δράση, Κυκλική Οικονομία & Διαχείριση και Κινητοποίηση ανθρώπων ενώ κάθε ενότητα περιλαμβάνει συγκεκριμένους σκοπούς και στόχους.  Οι Φιλοδοξίες για το 2030 υιοθετούν επιστημονικές λύσεις για την αποκατάσταση και την αναπτυξιακή πορεία του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας με ορίζοντα το 2050. 

Μέσω της πρωτοβουλίας Science Based Targets initiative (SBTi), η BioMar ορίζει επαληθεύσιμους επιστημονικούς στόχους. Οι στόχοι μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προβλέπουν τη συγκράτηση αύξησης της θερμοκρασίας στον 1,5°C και την εξασφάλιση μηδενικών εκπομπών για τον Όμιλο έως το 2050. Οι τροφές της υδατοκαλλιέργειας αντιπροσωπεύουν σημαντικό μερίδιο του αποτυπώματος άνθρακα των εκτρεφόμενων ψαριών. Φιλοδοξία μας είναι μειώσουμε κατά ένα τρίτο το αποτύπωμα άνθρακα ανά τόνο παραγόμενης τροφής έως το 2030, με έτος βάσης το 2020.

Η BioMar δεσμεύεται ώστε το 50 % των πρώτων υλών να ακολουθεί ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας και διαχείρισης προς όφελος τόσο του πλανήτη όσο και του πληθυσμού έως το 2030. Αυτό θα γίνει εφικτό μέσω της καινοτομίας και των βιώσιμων πρώτων υλών σε συνεργασία με βιομηχανικούς εταίρους και είναι πολύ πιθανό να επαναπροσδιορίσει τα βασικά συστατικά των τροφών υδατοκαλλιέργειας.

Μεγαλύτερη έμφαση δίνεται επίσης στους ανθρώπους -τους εργαζόμενους του Ομίλου και τις τοπικές κοινότητες αλλά και το εκτεταμένο δίκτυο των προμηθευτών μας. Στην ενότητα της Κινητοποίησης δεσμευόμαστε για ανάπτυξη ικανοτήτων σε ένα σύνολο 100.000 ανθρώπων ετησίως έως το 2030. Στόχος των πρωτοβουλιών είναι να επιτύχουν εκτεταμένα αποτελέσματα σε ολόκληρο τον κόσμο και να στηρίξουν την οικοδόμηση ανθεκτικών κοινωνιών.

«Αυτές οι νέες φιλοδοξίες αναμένεται να επηρεάσουν θετικά το περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα των τροφών μας. Οι παραγωγοί θα ωφεληθούν άμεσα από τις πρωτοβουλίες, για παράδειγμα με την περαιτέρω μείωση του αποτυπώματος άνθρακα της δικής τους παραγωγικής δραστηριότητας », εξηγεί ο Vidar Gundersen, διευθυντής αειφορίας του Ομίλου BioMar.

Το 2015, ο Όμιλος BioMar δρομολόγησε το πρώτο παγκόσμιο πρόγραμμα βελτίωσης της αειφορίας με πενταετή διάρκεια. Στην Έκθεση Αειφορίας του 2020, ολοκληρώσαμε το πρόγραμμα βασικών δεικτών επιδόσεων (KPI), και από τους 13 φιλόδοξους στόχους που είχαν οριστεί, οι 9 έχουν επιτευχθεί. Αυτές οι προσπάθειες έθεσαν τα θεμέλια στα οποία βασίζονται οι Φιλοδοξίες μας για το 2030.

«Είμαστε υπέρμαχοι της διαφάνειας και παρόλο που κάποιοι βασικοί δείκτες επιδόσεων φαντάζουν υπέρμετρα φιλόδοξοι, προσπαθούμε να στοχεύουμε ψηλά και να κοινοποιούμε όσα έχουμε επιτύχει ή μη. Πιστεύουμε στο αειφόρο μέλλον του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας και ευελπιστούμε ότι θα παραμείνουμε στην πρωτοπορία της αλλαγής», καταλήγει ο Carlos Diaz.