ΜΙΚΡΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ 

ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ

ΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

ROF: Environmental footprint (item, R pic.)

Η κύρια εστίασή μας είναι η υποστήριξη των πελατών μας στην παραγωγή ενός υγιεινού, εύγευστου τροφίμου. Το κάνουμε αυτό καινοτομώντας, και δημιουργώντας ασφαλείς και θρεπτικές τροφές με ελαχιστοποιημένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Γι αυτό είμαστε πρωτοπόροι στην καινοτόμο εξέλιξη νέων τροφών, βασισμένων σε εναλλακτικές πρώτες ύλες, που συμπληρώνουν τη χρήση του ιχθυάλευρου. Και γι αυτό νοιαζόμαστε για την περιβαλλοντική επίπτωση των μεταφορών μας.

ΚΑΙΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ROF: KPIs (item, L pic.)

ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΜΕΣΩ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙΡΙΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΚΔΑ)

Σαν πολυεθνικός παραγωγός και υπεύθυνος παγκόσμιος παίκτης, η BioMar έχει θεσπίσει έναν αριθμό συνολικών ΚΔΑ που προκύπτουν από την Εκτίμηση Σημαντικότητάς που έχουμε διεξάγει.

Με αυτά τα εργαλεία μέτρησης και αυτούς τους φιλόδοξους στόχους, οργανώνουμε την ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης των δραστηριοτήτων μας και την βελτίωση της αειφορίας της αλυσίδας της αξίας στις υδατοκαλλιέργειες.

Οι ΚΔΑ μας στοχεύουν σε φιλόδοξους στόχους που καλύπτουν ένα ευρύ θεματικό φάσμα.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΚΔΑ ΜΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΜΦΑΣΗΣ

Βάζουμε τα δυνατά μας για να διασφαλίσουμε αειφορία σε όλη την αλυσίδα της αξίας, από τις πρώτες ύλες μέχρι το συσκευασμένο ψάρι.

ΥΓΕΙΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Παγκόσμια, η δημόσια υγεία θα εξαρτάται μελλοντικά όλο και περισσότερο από την ποιότητα των εκτρεφόμενων ψαριών και θαλασσινών.

Συνεπώς, το διατροφικό περιεχόμενο, η υγεία και η ποιότητα των ψαριών και των γαρίδων που σιτίζονται με τα προϊόντα μας, θα παίζουν έναν αυξανόμενα σημαντικό ρόλο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΗ

Η BioMar, εμπλέκεται έντονα με τις τοπικές κοινότητες, όπου έχει φυσική παρουσία, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης μέσα από πολιτιστικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές δράσεις.

Ταυτόχρονα, προσπαθούμε – μέσα από δίκαιες αγορές και την προσεκτική επιλογή και έλεγχο των προμηθευτών μας- να διασφαλίσουμε ότι και οι προμηθευτές μας δρούν εξίσου υπεύθυνα προς τις τοπικές κοινωνίες, στις χώρες από όπου προμηθευόμαστε τις πρώτες ύλες μας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΟΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μέσα από τις δραστηριότητές μας αναζητούμε τρόπους για να συνεισφέρουμε στην αύξηση της αειφορίας, μειώνοντας τις εκπομπές μας, και ταυτόχρονα αυξάνοντας την παραγωγή μας.

Οι διατροφικές λύσεις της BioMar εστιάζουν στη ενίσχυση της περιβαλλοντικής ισορροπίας, μειώνοντας τις εκπομπές στο υδάτινο περιβάλλον και στοχεύοντας σε μία αειφορικότερη χρήση των πρώτων υλών. Επίσης στοχεύουμε στην προώθηση της χρήσης των λειτουργικών τροφών μας. Αυτές παρέχουν αυξημένη πρόσληψη τροφής και μειωμένες αποβολές θρεπτικών από τις υδατοκαλλιέργειες, καθώς και ενισχυμένη υγεία και αυξημένη επιβίωση για τα ψάρια και τις γαρίδες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ