ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΊΝΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

ΠΛΗΡΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

T&FS: Full traceability (item, L pic.)

Στη BioMar είμαστε σχολαστικοί με την ασφάλεια των τροφίμων.

Η πλήρης ιχνηλασιμότητα είναι θεμελιώδης για την ασφάλεια των τροφίμων. Οι διαδικασίες και οι πιστοποιήσεις της BioMar συνεισφέρουν στην πλήρη ιχνηλασιμότητα και προς τα εμπρός και προς τα πίσω στην αλυσίδα παραγωγής της τροφής. Όλα τα συστατικά της τροφής μπορούν να ανιχνευθούν προς τα πίσω, από την παραγωγή και αποθήκευση από τη BioMar, μέχρι τον προμηθευτή κάθε μίας πρώτης ύλης. Παρομοίως, κάθε πρώτη ύλη ή τροφή μπορεί να ανιχνευθεί μέχρι τον ιχθυοκαλλιεργητή που παρέλαβε την τροφή από την BioMar.

ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

T&FS: We enhance transp. (item, R pic.)

Ενισχύουμε την διαφάνεια για να βελτιώσουμε την ασφάλεια των τροφίμων και την αειφορία, προς τα πίσω προς τους προμηθευτές μας και προς τα εμπρός μέχρι τους πελάτες μας, τους εμπόρους και τους καταναλωτές.

Δημιουργούμε διαφάνεια στις δράσεις μας. Το κάνουμε μέσα από ετήσιες δημοσιεύσεις σύμφωνα με το πλαίσιο GRI G4, που προσφέρει μία εύχρηστη μέθοδο για διαφανή επικοινωνία των στόχων της απόδοσής μας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ GRI

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (HACCP)

T&FS: Food Safety (item L pic.)

Διασφαλίζουμε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας τόσο των ψαριών όσο και των ανθρώπων. Αυτός είναι ο τελικός στόχος της πολιτικής ασφάλειας τροφίμων της BioMar.
Προσεκτικά σχεδιασμένα προγράμματα ασφάλειας τροφίμων διασφαλίζουν ότι τα εκτρεφόμενα ψάρια και οι γαρίδες είναι πάντα ασφαλή για κατανάλωση.

Γι αυτό έχουμε αυστηρές εσωτερικές διαδικασίες για όλες τις διεργασίες στις εγκαταστάσεις μας και εφαρμόζουμε επίπεδα ελέγχων που συχνά υπερβαίνουν τις τυπικές απαιτήσεις. Η BioMar εφαρμόζει ανάλυση κινδύνου σύμφωνα με τις αρχές του διεθνώς αναγνωρισμένου προτύπου HACCP σε όλα της τα εργοστάσια.

ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΊΜΩΝ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΟΤΗΤΑ

Το πρόγραμμα BioSustain περιγράφει αναλυτικά το πώς μπορεί να ελεγχθεί και βελτιστοποιηθεί η αειφορικότητα. Επιτρέπει σε εμάς και τους πελάτες μας να παίρνουμε ενημερωμένες αποφάσεις για την προσαρμογή και την προώθηση της αειφορίας

ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

ΝΟΜΟΙ, ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Όλες οι δραστηριότητες της BioMar βασίζονται σε τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς. Επίσης διατηρούμε ένα υψηλό επίπεδο κοινωνικής ευθύνης. Όπως προβλέπεται στον Κώδικα Δεοντολογίας μας, όλοι οι προμηθευτές μας πρέπει να συμμορφώνονται με τους νόμους και τους κανονισμούς των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι προθέσεις και οι οδηγίες μας, οι σχετικές με την διαφάνεια και την ασφάλεια των τροφίμων, τηρούνται και επαληθεύονται, έχουμε εφαρμόσει μία σειρά προτύπων και πιστοποιημένων συστημάτων διαχείρισης που ενσωματώνουν προγράμματα βελτίωσης. Αυτά περιλαμβάνουν τα πρότυπα ISO και εστιάζουν στην διαχείριση της ποιότητας, τη διαχείριση του περιβάλλοντος και την ασφάλεια του προϊόντος

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΕΙΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΑΕΙΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

Σαν παραγωγοί τροφών για τις υδατοκαλλιέργειες, εμπλεκόμαστε πρωτίστως με τις πρώτες ύλες. Γι αυτό παρακολουθούμε προσεκτικά και ενημερωνόμαστε για γεγονότα και θέματα σχετιζόμενα με την χρήση και την προμήθεια πρώτων υλών.

Καταστάσεις που μπορεί να έχουν επιπτώσεις στις δραστηριότητές μας, απαιτούν να έχουμε συνολική εικόνα και γρήγορους χρόνους αντίδρασης.
Μέσα από τη συνεχή ενημέρωση και συμμετέχοντας σε διάφορες επιτροπές πιστοποίησης και ελεγκτικούς οργανισμούς, μπορούμε να έχουμε καλύτερη εποπτεία και εξασφάλιση της ποιότητας των προμηθευτών μας και των πρώτων υλών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

Η κορυφή της πυραμίδας του προγράμματος BioSustainTM, αποτελείται από τα εργαλεία και τις μεθόδους για την μέτρηση και την εκτίμηση της αειφορικότητας των πρώτων υλών και των διαδικασιών μας στην παραγωγή των ιχθυοτροφών. Έτσι, είναι δυνατή η βελτίωση της αειφορικότητας μέσω της βελτιστοποίησης της τροφής, της παραγωγής του ψαριού, της επεξεργασίας / συσκευασίας του και της μεταφοράς του στην αγορά. Το εργαλείο αυτό συγκρίνει κύκλους ζωής διαδικασιών «cradle to grave».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ