Helseutfordringer

Katarakt

Katarakt er et problem som kan oppstå i øyet hos laks. Katarakt er kjennetegnet av en blakking av linsen og er forårsaket av at spesielle fibre inne i linsen sveller og mister sin gjennomsiktighet.

Denne blakkingen kan forekomme som resultat av en betennelsestilstand inne i linsen. Utviklingen av katarakt er også satt i sammenheng med feilernæring og særlig utilstrekkelig mengde av aminosyren histidin i fôret. 

Velferdsproblem
Katarakt er først og fremst et velferdsmessig problem for fisken da den blir svaksynt og kan bli blind. Dette gjør det blant annet vanskeligere for laksen å ta til seg fôr. 

I dag har vi en større kunnskap om laksens næringsbehov, og kan i stor grad unngå katarakt gjennom tilsetning av histidin i fôret.

De siste årene har det derimot oppstått en ny utfordring med en økt bruk av steril triploid laks. Denne laksen har en høyere veksthastighet og det viser seg at de har justert behov for næring til vedlikehold og vekst. Triploid laks må ha spesialtilpasset fôr med blant annet økte nivåer av histidin og fosfor for å hindre utvikling av katarakt og bendeformiteter. 

Katarat - øye

Foto: Ellen Bjerkås

Les mer om fôr til triploid laks