LA OSS FORVANDLE AKVAKULTURNÆRINGEN SAMMEN

BLUE IMPACT ̶ TRANSFORMERENDE

BLUE IMPACT ̶ TRANSFORMERENDE HAVBRUK

Havbruksnæringen må bidra i den globale utfordringen med å produsere nok mat til en stadig voksende befolkning. For å oppnå dette anslås det at den globale matproduksjonen må dobles innen 2050. Betydelige endringer i hele sektoren er nødvendig. Å redusere miljøpåvirkningen samtidig som de sosiale aspektene forbedres, er naturlige skritt i en bærekraftig utvikling av havbruksnæringa. Samtidig må viktigheten av å opprettholde god økonomi ikke undervurderes. Økonomi er en nøkkeldriver for endringer i enhver sektor. 

INGEN KOMPROMISSER

INGEN KOMPROMISSER

Blue Impact er BioMars globale merkevare – dedikert til bærekraft og til å drive endringer innen havbruksnæringa framover. Fokuset er rettet mot fôr som reduserer karbonutslipp, i større grad benytter sirkulære og gjenopprettende råvarer og tar ingredienser basert på villfiskbestander ned til et minimalt nivå.

Tidligere fôrproduksjon har alltid vært preget av sjonglering mellom å sikre at vi oppfyller oppdretternes bærekraftsmål uten å gå på bekostning av andre viktige aspekter. Blue Impact er vårt første «ingen kompromisser»-fôr, som gjør det mulig for oppdretterne å nå sine bærekraftsmål uten å måtte ofre sine miljømessige, sosiale eller økonomiske ambisjoner. Samtidig vil fôret gi optimal ytelse og fiskehelse. Og ikke minst: Hver porsjon laks som er fôret med Blue Impact byr på alle helsefordelene vi får når maten inneholder velbalanserte omega-3 og -6-nivåer.

Blue Impact skal være vår katalysator for endring. I prosessen med å transformere havbruk over tid skal vi benytte anvendt og vitenskapsbasert kunnskap om bærekraft når vi velger ingredienser med lav påvirkning. Nye, bærekraftige ingredienser vil tilbys gjennom Blue Impact-fôret.

"BLUE IMPACT BLIR KATALYSATOREN FOR ENDRING"

MILJØPÅVIRKNING

MILJØPÅVIRKNING

MILJØPÅVIRKNING

Økende havbruksproduksjon høres enkelt, men den virkelige utfordringen ligger i at vi tar sikte på å oppnå dette uten å hente ut mer fisk fra havet eller bruke mer jordbruksareal til avlinger. Det er dette sann bærekraftig utvikling handler om: å ikke kompromittere andre sektorer.

Det overordnede målet om å redusere globale klimagasser er vedtatt av ulike næringer og mange selskaper. Bedrifter som rapporterer på sin bærekraftinnsats, gjør sitt ytterste for å redusere utslippene gjennom Scopes 1 og 2. For Scope 3 ser selskaper til eller samarbeider med sine leverandører og innkjøpere. Det internasjonale klimapanelet har satt et klart mål for hele verden om å oppnå netto null-utslipp innen 2050, men innen de neste åtte årene bør vi ha redusert utslippene med 50 %.

Siden fôret står for inntil 80 % av den totale miljøbelastningen fra havbruksproduksjon, tar vi i BioMar vårt ansvar på alvor. Men vi kan ikke gjøre dette alene. Vi samarbeider med råvareleverandørene for å stoppe avskogingen. Vi undersøker hvordan vi kan restaurere skadde landområder. Vi har alliert oss med partnere om å omdanne CO2 til bundet karbon. Og vi må jobbe sammen for å øke effektiviteten i matproduksjonen og redusere matsvinn.

SOSIAL PÅVIRKNING

SOSIAL PÅVIRKNING

SOSIAL PÅVIRKNING

Andelen planteingredienser i fôr har økt fra 20 % i 1990 til 70 % i 2020. Dette har ført til høyere omega-6-nivåer i fettsammensetningen i oppdrettslaksen. Det tradisjonelle vestlige kostholdet har allerede et overskudd av omega-6. Den sosiale utfordringen for Blue Impact som vi har lyktes med, var å finne måter å gjenopprette denne balansen på og tilby en rik kilde til både omega-3 og omega-6 fettsyrer  ̶  uten å overfiske havområder eller gå på akkord med laksens naturlige helsefortrinn.

Redusert miljøpåvirkning og næringens sosiale bærekraft må skje parallelt. Med dette i bakhodet er fokuset ved vårt første Blue Impact laksefôr først og fremst rettet mot helseaspektene for både mennesker og fisk. Omega-3 fettsyrer er kritiske for helsen og må tilføres gjennom kostholdet, da menneskekroppen ikke kan produsere dem selv. Fet fisk som laks er kjent for å være rik på omega-3. Men akkurat som mennesker trenger oppdrettslaks omega-3 for å forbedre sin egen helse, robusthet og vekst.

ØKONOMISK INNVIRKNING

ØKONOMISK INNVIRKNING

ØKONOMISK INNVIRKNING

For å være lønnsomme og bærekraftige må alle bransjer produsere produkter som forbrukerne ønsker og er villige til å betale for. Lønnsomheten i en sektor finansierer nødvendige endringer og bidrar til å tiltrekke seg investorer. Inntrykket av havbruksnæringen og spesifikt lakseoppdrett skaper press på de økonomiske resultatene. Selv om lakseprisene har vært gunstige de siste årene, er den underliggende kritikken mot lakseoppdretternes praksis tydelig og byr på alvorlige økonomiske utfordringer for fremtiden. Dobling av havbruksproduksjonen krever utvidelse av kapasiteten: større eller nye lokaliteter. Men motstanden og konkurransen om proteinproduksjon er imidlertid ganske betydelig, og vi har sett at lisenser bli suspendert eller til og med trukket tilbake i visse deler av verden.

Næringens konsesjon til å drive lakseoppdrett er avhengig av en bærekraftig utvikling av hele næringen for at vi skal kunne fange opp det enorme vekstpotensialet som ligger foran oss. Uansett om utviklingen går mot landbasert eller offshore, vil tilgangen til finansielle løsninger være avgjørende for å finansiere den. Finansiering er nå stadig lettere tilgjengelig for prosjekter som klassifiseres som bærekraftige eller grønne.

BLUE IMPACT NYHETER

Background Image

Blue Impact er omdømmet ditt

Les mer
Les mer om Blue Impact er omdømmet ditt
Background Image

Blue Impact sikrer deg hylleplass

Forbrukere som bryr seg om klima og miljø ønsker seg produkter som samsvarer med deres verdier og personlige overbevisning. Bærekraft har blitt viktig for mange forbrukere, og produsentene har svart med å tilby en mengde produkter som markedsføres som bærekraftige. Derfor er det viktigere enn noen gang for deg å kunne bevise at produktet ditt virkelig er bærekraftig, slik at det skiller seg ut i markedet.

Les mer
Les mer om Blue Impact sikrer deg hylleplass
Background Image

Blue Impact er god forretning

De siste årene har vi sett betydelige endringer i forbrukeradferd. Gjennom teknologiske framskritt og digitale plattformer har forbrukerne fått rask tilgang til store mengder informasjon. Forbrukerne kan foreta egne undersøkelser og ta mer informerte kjøpsbeslutninger. Samtidig kan de prioritere produkter som samsvarer med egne verdier.

Les mer
Les mer om Blue Impact er god forretning
Background Image

Blue Impact er til oppdrettere som tenker sirkulært

Et stadig viktigere aspekt ved bærekraft blir å legge til rette for en sirkulær økonomi der alle råvarene utnyttes maksimalt. Dette er en av grunnene til at BioMar har som mål at fôret vårt skal være 50 % sirkulært og gjenopprettende innen 2030. Etter som viktige næringsstoffer til sjømatfôr blir stadig vanskeligere å oppdrive, blir utnyttelse av sirkulære og gjenopprettende råvarer en stadig viktigere faktor i bærekraftig vekst innen havbruk. Blue Impact er i pakt med BioMars mål om å øke fôrets sirkulære/gjenopprettende egenskaper og lanseres med en dedikert parameter som måler fôrets sirkulære og gjenopprettende egenskaper – egenskaper som skal forbedres kontinuerlig langs veien på den blå reisen vår.

Les mer
Les mer om Blue Impact er til oppdrettere som tenker sirkulært
Background Image

Blue Impact er en del av endringsreisen

På slutten av 1950-tallet oppdaget de første europeiske oppdretterne fordelene ved å bytte fra hjemmelaget våtfôr til fabrikkprodusert tørrfôr fra USA. Oppdretterne opplevde at tørrfôret ga bedre vekst og var en mye mer bærekraftig løsning enn våtfôret, som førte til mye vannforurensning. Det var dette som i 1962 inspirerte en gruppe danske oppdrettere til å starte Dansk Ørredfoder A/S, som driftet en av de første europeiske fabrikkene til produksjon av pelletert fôr. Gjennom vår 60-årige historie har BioMar hele tiden brukt innovasjon til å skape bærekraftige fôrløsninger. Blue Impact er det neste steget framover på endringsreisen som prioriterer bærekraftige, nye råvarer og forvandler havbruksnæringen.

Les mer
Les mer om Blue Impact er en del av endringsreisen
Background Image

Blue Impact gjør reisen din blå

For å oppnå reelle endringer innen havbruksnæringen må fôrprodusentene ta ansvar og samarbeide med innkjøpere og leverandører. Deres posisjonering i verdikjeden gjør at de kan identifisere muligheter for å integrere bærekraftig praksis og implementere sirkulær økonomitenkning.

Les mer
Les mer om Blue Impact gjør reisen din blå
Background Image

Blue Impact – for å nå klimamålene

Effekten av klimaendringene blir mer og mer tydelig etter hvert som den påvirker alle land på alle kontinenter over hele kloden. I 2019 nådde registrert karbondioksid og andre drivhusgasser nytt rekordnivå, samtidig som vi endte med det varmeste tiåret (2010–2019) som er registrert i menneskehetens historie. FN innså alvoret i problemet og behovet for rask handling.

Les mer
Les mer om Blue Impact – for å nå klimamålene

KONTAKT OSS