Fiskehelse og fôr

Fiskehelse i kroner og øre

Fiskehelse er mer enn en utfordring for fiskevelferden. Dårlig fiskehelse kan ha betydelig effekt på produksjonsresultatet og slaktekvaliteten.

Fiskhelse i kroner og øre

I 2011 ble det utført et omfattende kartleggingsprogram for svinn i sjøfasen som viste at store deler av tapet kan forklares med enten sykdom, død i forbindelse med håndtering, utsett, eller en ubeskrevet dødelighet i sjø. 

I tillegg til at død fisk gir direkte tap for oppdretter, vil dårlig fiskehelse også føre til en dårligere utnyttelse av MTB – den totale biomassen oppdretteren har lov til å ha gjennom produksjonen.

Produksjonspotensialet blir ikke utnyttet, med de tapene dette gir. Ofte er det tidligste tegnet på sykdom at fisken slutter å spise. Fisken vil dermed kreve lengre tid i sjøen før den oppnår slaktevekt. Noe som igjen øker risikoen for å bli rammet av nye helseutfordringer. 

Å holde fisken så frisk som mulig vil altså være økonomisk gunstig, og særlig er forebygging av sykdom nøkkelen til en sunn fisk og en optimal dyrevelferd gjennom hele produksjonen. Og ikke minst kan fiskehelsen ha stor betydning for slaktekvaliteten og dermed direkte påvirkning på oppdretterens økonomi.

Funksjonelle fôr

Funksjonelle Fôr

Vi blir alle hva vi spiser. Det er ikke tvil om at fiskehelsen påvirkes av hva vi fôrer fisken med. Fisken må minimum ha næringsstoffer som dekker behovet for energi, vekst og vedlikehold. Blir ikke dette behovet dekket, vil fisken slutte å vokse og kan utvikle mangelsykdommer. 

Vi ser at det påvirker fiskehelsen positivt å gi fisken fôr som har næringsstoffer eller tilsetningsstoffer som gir en positiv helseeffekt utover å dekke det grunnleggende næringsbehovet. Disse kalles gjerne funksjonelle fôr eller helsefôr.

BioMar har gjennom omfattende egen forskning, og bruk av dokumenterte komponenter fra human og veterinær ernæring utviklet et solid sortiment av funksjonelle fôr som angriper en rekke av de sykdomsutfordringene man ser i næringen i dag. 

Det er viktig at man ser på disse fôrene som verktøy i en helhetlig strategi rundt forbyggende og helsefremmende arbeid. En fornuftig strategi, med riktig fôr til riktig tid er nøkkelen for å lykkes. 

Helsemodulerende stoffer

Helsemodulerende stoffer er ingredienser i stoffet som kan ha positive effekter på fiskens helse. Her presenterer vi de vanligste helsemodulerende stoffene og hensikten med dem. Dette er ment å være en oversikt, og ulike stoffene kan ha positive effekter utover de som presenteres her.

Krill

Krill

Krill er et rekelignende dyr som fiskes i Sørishavet. Krillolje er rik på fosfolipider som bærer med seg med de verdifulle marine fettsyrene EPA og DHA. Høyt innhold av omega-3 fettsyrene EPA og DHA styrker appetitt, immunforsvar og fremmer en normal utvikling. 

Nukleotider

Nukleotider

Nukleotider fungerer som energi til celler og er byggesteinene i arvestoff som DNA og RNA.

I situasjoner der fisken må tilpasse seg nye omgivelser, ruste opp forsvaret, og gjenoppbygge vev etter skade, foregår mye celledeling og tilførsel av nukleotider vil være nyttig for å fremme funksjon og heling.

Glukaner

Glukaner

Glukanene er immunstimulanter. Kroppens immunceller stimuleres av glukanene og setter i gang en uspesifikk respons som klargjør fisken for eventuelle angrep fra smittefremkallende stoffer.

Glukanene som immuncellene kjenner igjen er bestanddeler fra celler i korn, alger, eller sopp.

Foto: BioMar
Probiotika og Prebiotika

Probiotika

Probiotika er bakteriestammer som skal bli en del av fiskens normalflora, og slik bidra til en bedre tarmhelse og et sterkere immunforsvar.

Prebiotika

Prebiotika er ufordøyelige karbohydrater som skal fungere som «mat» til bakteriene i tarmen og slik bidra til probiotikaens effekter.

Foto: Åge Hojem
Vitaminer

Vitaminer

Vitaminene har viktige oppgaver som antioksidanter, og  i fysiologiske funksjoner involvert i immunforsvar, sårheling, og normal utvikling.

  • Vitamin E fungerer som antioksidant og er viktig i beskyttelse og restituasjon av vev.
  • Vitamin C er en antioksidant, er blant annet viktig for immunforsvar, sårheling, og for normal utvikling av skjelett og bindevev.

 

Foto: Åge Hojem
Mineraler

Mineraler

Fisk får tilførsel av mange mineraler gjennom vannet de lever i.

Det er i hovedsak sink, selen, fosfor, kobber og jod som fisken trenger å få tilført gjennom fôret.

  • Selen er en viktig antioksidant sammen med Vitamin C.
  • Zink er blant annet viktig i sårheling.
  • Mineralene er viktige for en optimal utvikling av skjelett, organer og bindevev, sårheling og immunforsvar.
Foto: Åge Hojem

BioMars arbeid med fiskehelse

Biomars arbeid med fiskehelse

BioMars produktutvikling baseres på grunnleggende forskning og utvikling innen fiskens ernæringsbehov og helse i tillegg til nye råvarer og pelletkvalitet.

Vår solide FoU-avdeling består av et team av høyt kvalifiserte spesialister med bakgrunn innen ernæring, kjemi og biologi støttet av vår lange tradisjon med å arbeide tett med eksterne forskningsinstitusjoner i flere land, samt aktivt samarbeid med oppdrettere.

Men solid forskning alene skaper ikke fiskefôr i verdensklasse. Vi må også forstå våre kunders behov for å tilpasse våre fôr til deres ønsker. Våre rådgivere er i daglig i kontakt med kunder for å sørge for at deres ønsker og behov blir hørt.

Forskningsområder

Sentrale forskningsområder

Sentrale forskningsområder

BioMars hovedfokus for forsknings- og utviklingsarbeid vil naturlig nok ligge på områder som er viktige for våre kunder og for bransjens utvikling. Økt bærekraft, bedre fiskevelferd og forsvarlig vekst er hovedmål som avspeiler seg i alle ledd av organisasjonen.

Fiskehelseforskning på tre hovedområder:

Forskning på organsystemene omfatter tarm, hud, hjerte- og sirkulasjon, og undersøkelser av kobling mellom sykdommer og de respektive organsystemene. 

Forskning på sykdom omfatter undersøkelser og utvikling av vekstfôr med optimal næringssammensetning, effekten av helsefôr og triploidfôr, og
forskning på optimal kombinasjoner av fôr og ingredienser.

Forskning på dyrevelferd omfatter hovedsakelig ulike former for fôringsforsøk og utvikling av fôr til rensefisk.

Samarbeidspartnere

BioMars forskere samarbeider med flere fagmiljøer, verden over. Noen utvalgte er: