Innovasjon

BioMars produktutvikling baseres på grunnleggende forskning og utvikling innen fiskens ernæringsbehov og helse

En global forskningsorganisasjon

Alt vi gjør, gjør vi av én og samme grunn: Vi ønsker å bidra til en bærekraftig og effektiv fremtid for akvakulturbransjen. For å oppnå dette har BioMar utviklet en global forskningsorganisasjon med dyktige forskere og eksperter innenfor ulike felt, som utnytter den seneste teknologien på topp moderne anlegg rundt om i verden.

Mål med forskningen

Forskningsmål

Da akvakultur tok over for villfangst som den viktigste kilden til fiskeprodukter, var det et klart tegn på suksess for bransjen. Denne suksessen har ført til høy etterspørsel på nyskapning og kontinuerlig utvikling.

BioMar jobber hele tiden med å fornye seg og tenke nytt. Gjennom utmerket forskning ønsker vi kontinuerlig å utvikle og forbedre produktene, prosessene og teknologiene som brukes. Vi har definert et sett med forskningsmål for å oppfylle BioMars formål.

les mer

Ekspertene våre

BioMars Eksperter

BioMars forsknings- og utviklingsavdeling består av et team høyt kvalifiserte eksperter med bakgrunn innen ernæring, kjemi og biologi, støttet opp av vår lange tradisjon med å samarbeide tett med eksterne forskningsinstitusjoner i en rekke land, samt vårt aktive samarbeid med fiskeoppdrettere.

Det globale forsknings- og utviklingsteamet har god kunnskap om markedene vi opererer i, og er i stand til å integrere oppdrettsresultater fra en rekke ulike oppdrettsforhold med ulike fiskearter, inn i forsknings- og utviklingsprosessen.

les mer

Forskningsanlegg

FoU-senter

BioMar er velkjent for sin lange tradisjon med kommersielle forsøk og samarbeid med eksterne forskningsinstitusjoner og -sentre. Vi er stolte over å kunne inngå langsiktige forpliktelser med kundene og partnerne våre for ulike forskningsprosjekter. I tillegg utfører vi en rekke tester og forsøk på anlegg som er heleid av BioMar.

les mer

Dynamisk produktutvikling

Dynamisk produktutvikling

BioMars motto er ”Let’s innovate aquaculture” og gjenspeiler motivasjonen fra en integrert organisasjon av forskere og produktutviklere i alle land hvor BioMar er representert.  Tyngdepunktet for lakseforskningen er Norge, UK og Chile, men forskningen er organisert i én global enhet. 

Vi nyter godt av cross-species aspektet ved denne FoU-organiseringen, bl.a. i bruken av rensefisk i kampen mot lakselus. Vår lange tilstedeværelse i fôrmarkedene for marin fisk rundt Middelhavet har gitt oss unike forsprang innen utvikling av fôr til leppefisk og rognkjeks.

les mer