BioMars eksperter

En målrettet FoU-avdeling

Ernæring

Ernæringsgruppens primære arbeidsoppgaver er å identifisere fiskens ernæringsbehov, utvikle kunnskapen om råvarer og bygge biologiske modeller for å imøtekomme kundens ytelsesmål.

 

Helse

Helsegruppens primære arbeidsoppgave er å forbedre fiskehelsen gjennom riktigere ernæring. Biofunksjonelle fôrkomponenter har en viktig plass i dette arbeidet.

 

 

 

Prosess

Prosessgruppens primære arbeidsoppgave er å åpne nye muligheter ved utvikling av kunnskap om produksjonsprosesser. Effektene av disse prosessene på råvarene som inngår i fiskefôr er av spesiell interesse.