BioMars eksperter

En målrettet FoU-avdeling

Ernæring

Ernæringsgruppens primære arbeidsoppgaver er å identifisere fiskens ernæringsbehov, utvikle kunnskapen om råvarer og bygge biologiske modeller for å imøtekomme kundens ytelsesmål.

 

Helse

Helsegruppens primære arbeidsoppgave er å forbedre fiskehelsen gjennom riktigere ernæring. Biofunksjonelle fôrkomponenter har en viktig plass i dette arbeidet.

 

 

 

Prosess

Prosessgruppens primære arbeidsoppgave er å åpne nye muligheter ved utvikling av kunnskap om produksjonsprosesser. Effektene av disse prosessene på råvarene som inngår i fiskefôr er av spesiell interesse.

 

 

Våre produktsjefer

linken mellom FoU og marked
Hensikten vår

BioMars produktutvikling baseres på grunnleggende forskning og utvikling innen fiskens ernæringsbehov og helse i tillegg til nye råvarer og pelletkvalitet.

Vår FoU-avdeling består av et team av høyt kvalifiserte spesialister med bakgrunn innen ernæring, kjemi og biologi, støttet av vår lange tradisjon med å arbeide tett med eksterne forskningsinstitusjoner i flere land, samt aktivt samarbeid med oppdrettere.

Men forskning alene skaper ikke fiskefôr i verdensklasse. Vi må også forstå våre kunders behov for å tilpasse våre fôr til deres ønsker. Våre rådgivere er i daglig i kontakt med kunder for å sørge for at deres ønsker og behov blir hørt.

Fokus

Ved hjelp av BioMars omfattende verktøykasse tilbyr vi innovative løsninger tilpasset ulike markedssegmenter og -behov.

BioMars produktsjefer jobber tett sammen med kunder i utviklingen av skreddersydde fôrløsninger, og kan tilby prosjekter hvor kunden får mulighet til å teste nye konsepter i mindre skala. 

Foto: Åge Hojem
Produktsjefene

BioMars produktsjefer og spesialister ledes av Produktteknisk direktør. De har god markedsforståelse og solid faglig bakgrunn innen ernæring, kjemi og biologi.

Teamet jobber i tett samarbeid med vårt salgsapparat og våre forskere, og bidrar aktivt i utviklingen av neste generasjons høy-ytelsesfôr. Våre produkter skal ha god fysisk kvalitet og en bærekraftig profil.

Foto: Åge Hojem