OM BIOMAR

vi er innovatører engasjert i en effektiv og bærekraftig global akvakultur

Vi er innovatører

Vi er innovatører

BioMar er verdensleder innenfor høy-ytelsesdietter til over 45 forskjellige fiske- og rekearter i mer enn 80 land.

BioMar ble grunnlagt av en gruppe danske fiskeoppdrettere i 1962, og arven vår er et langsiktig engasjement for å utvikle akvakulturbransjen på en ansvarlig og bærekraftig måte.

Hovedfokuset vårt er å hjelpe kundene med å levere sunn og velsmakende sjømat. 
Dette gjør vi ved å utvikle effektive, trygge og næringsrike fôrprodukter med et minst mulig miljøavtrykk.

Selskapets globale omfang, lokale smidighet og vektlegging av effektivitet sørger for at vi kan tilfredsstille individuelle kundebehov – alltid med utgangspunkt i gjennomprøvde resultater og et kompromissløst fokus på matsikkerhet.

Let's innovate aquaculture

Hensikten vår

Vi er innovatører engasjert i en effektiv og bærekraftig,
global akvakultur

Vi bestreber oss på å utvikle og levere effektive, bærekraftige og
sunne fôrløsninger

Bidraget vårt

Vi har forpliktet oss til å følge fire langsiktige prinsipper for å virkeliggjøre formålet vårt.
Nyskapning

Nyskapning

Vi bestreber oss hele tiden på å forbedre BioMars evne til nyskapning.

 • Vi fremmer og bygger opp under en nyskapingskultur i alle deler av selskapet.
 • Vi gjennomfører forskningsprosjekter sammen med eksterne samarbeidspartnere.
 • Vi forbedrer smidigheten og fleksibiliteten vår aktivt.
 • Vi støtter tverrfaglig utnyttelse av kunnskap og kompetanse.
 • Og vi investerer hele tiden i egen forskning og utvikling.
Samarbeid

Samarbeid

Vi er opptatt av å oppfylle langsiktige forpliktelser overfor og sammen med interessentene våre.

 • Vi insisterer på å være kundefokuserte.
 • Vi utvikler langsiktige samarbeid.
 • Vi gir alle medarbeidere muligheten til å engasjere seg i eksterne forhold.
 • Vi arbeider hardt for å opprettholde statusen som en god arbeidsplass.
 • Og vi deler kunnskap for å bygge opp under felles vekst.
Bærekraft

Bærekraft

Vi er opptatt av å utvikle en bærekraftig akvakultur.

 • Vi reduserer miljøpåvirkningen vår hele tiden.
 • Vi samarbeider med kundene for å gjøre oppdrettsaktiviteten deres mer bærekraftig.
 • Vi kjøper inn bærekraftige råvarer fra ansvarlig drevne leverandører.
 • Vi styrker innsynet og sporbarheten i hele leveringskjeden.
 • Og vi ser alltid etter nye og mer bærekraftige råvarer.
Ytelse

Ytelse

Vi er opptatt av å gjøre akvakulturbransjen til en langsiktig lønnsom leverandør av trygg og sunn sjømat. 

 • Vi reduserer stadig omdanningsraten for fôr.
 • Vi samarbeider med kundene for å sikre en mest mulig effektiv og ansvarlig fôringspraksis.
 • Vi optimaliserer verdikjeden i vår egen organisasjon.
 • Vi utvikler effektive og kompetente medarbeidere.
 • Vi benytter grundige styringssystemer og arbeider i samsvar med akkrediterte sertifiseringsordninger.

Tall og fakta

Vi inviterer deg til å lære mer om vår globale tilstedeværelse, om våre eiere og hva vi har oppnådd.

Vår historie

50 år med innovasjon innen akvakultur
1960- og 1970-årene

1960- og 1970-årene

Tidlig på 60-tallet etablerer en gruppe danske fiskeoppdrettere BioMar under navnet Dansk Ørredfoder A/S.

Selskapet er blant de første i Europa som begynner produksjon av pelletert tørrfôr. Sammenliknet med det mye brukte våtfôret er denne nye typen mye mindre forurensende, har bedre ytelse og er mye enklere å håndtere. 

Den danske oppdrettsnæringen konsolideres, og interessen for bruk av tørrfôr øker. Selskapet betjener hovedsakelig lokale fiskeoppdrett, selv om det mottar forespørsler fra naboland med påfølgende eksport. 

1980- og 1990-årene

1980- og 1990-årene

BioMar lanserer flere typer ekstrudert høyenergifôr med høyt ytelsespotensiale, og legger til rette for en betydelig reduksjon av akvakulturens påvirkning på det lokale vannmiljøet. 

BioMar etablerer miljø som et av hovedmålene for fôrutvikling. Hensikten er å redusere de uønskede miljømessige konsekvensene av samtidig og fremtidig akvakulturaktivitet og -ekspansjon til et minimum.

ECOLINE, verdens første fiskefôr med miljødeklarasjon, blir lansert. 

Selskapet begynner å ekspandere internasjonalt, både med tanke på eksport og gjennom oppkjøp i Europa.

2000 -

2000 -

BioMar tar banebrytende initiativer som lanseringen av helsefôrsortimentet SMARTfeed, et bredt utvalg av fôrprodukter med biofunksjonelle komponenter.

Bærekraftsprogrammet BioSustain blir lansert, med mål om å optimere fôrets bærekraft gjennom måling og evaluering av råvarer og prosesser. 

BioMar blir en av verdens ledende leverandører av fôr til akvakultur gjennom investeringer i flere fabrikker i Europa og oppkjøp av fabrikker i Chile.

2010 -

2010 -

BioMar bidrar til å øke overlevelsesgraden og vekstytelsen til fisk og reker gjennom innføring av fôr med Bactocell®, den eneste probiotika som EUs matsikkerhetsmyndigheter har godkjent for akvakulturfôr.

BioMar lanserer ORBIT, en diett som er spesielt utviklet for oppdrett i RAS-systemer, og som får stadig større oppmerksomhet som en levedyktig og langsiktig bærekraftig løsning for akvakultur.

En BioMar-fabrikk blir den første i verden som overholder ASC-standarden for samfunns- og miljømessig ansvarlig akvakulturproduksjon av laks og ørret. BioMar engasjerer seg i bruk av miljøvennlige og bærekraftige fôrleveringsløsninger ved å drive verdens første lasteskip av sin type som er drevet av flytende naturgass (LNG).

BioMar begynner å publisere sin årlige bærekraftsrapport og forplikter seg dermed til økt offentlig innsyn i aktivitetene sine.

Dette tiåret fortsetter BioMar å utvide sin globale tilstedeværelse gjennom etablering av produksjon i Costa Rica, Tyrkia, Kina, Ecuador og (fra 2020) Australia.

2011: M/S Høydal, verdens første lasteskip drevet av flytende naturgass (LNG).
I dag

I dag

I dag er BioMar posisjonert som en av verdens ledende fôrleverandører til akvakultur.

BioMar er et selskap der innovasjon, bærekraft, ytelse og samarbeid er viktige grunnsteiner. Vi er stolte over historien vår, og ambisiøse for fremtiden.

Vi skal fortsette å bidra til produksjon av sunn og velsmakende sjømat på en bærekraftig og effektiv måte, med det samme engasjementet som vi har vist opp gjennom årene siden 1962.

Carlos Diaz, CEO BioMar

Jobbe hos oss

Jobbe hos BioMar

Mer enn bare en jobb

For de fleste av våre ansatte er arbeidet hos BioMar mer enn bare en jobb, det er en livsstil. De opplever at de har en veldig interessant jobb, gode kolleger og en reell mulighet til å påvirke utviklingen av en effektiv og bærekraftig global akvakultur. BioMars medarbeidere føler at de blir verdsatt i sitt daglige arbeid, og at de har gode muligheter til faglig utvikling. 

Hos BioMar går vi på jobb for å levere næringsrike, sunne og trygge fôrløsninger – på en nyskapende og stadig mer bærekraftig måte. Dette er selve identiteten til BioMar, hver eneste dag og i alle deler av organisasjonen.

Jobb med oss!

FRA RÅVARE TIL PELLET

Fra råvare til pellet

Dette skjer i fiskefôrfabrikken.