Om BioMar

Global tilstedeværelse

GLOBAL TILSTEDEVÆRELSE

BIOMARS GLOBALE TILSTEDEVÆRELSE

BioMar er en av verdens ledende leverandører av høy-ytelsesfôr til akvakulturnæringen.

Operasjonelt er BioMar organisert i tre divisjoner: Salmon Division, EMEA og Emerging Markets, og dekker store geografiske regioner over hele verden.

BioMar har egne salgs- og produktutviklingsfasiliteter i mange land. I tillegg har vi produksjonsanlegg i flere deler av verden, se kartet.


SE BIOMARS GLOBALE TILSTEDEVÆRELSE HER

Sunne måltider

Innovasjonsarbeid

Nøkkeltall 2017

Eierskap

T&F: Eierskap (item)

BioMar er heleid av det danske aksjeselskapet Schouw & Co som ble grunnlagt i 1878 og har vært notert på Københavns Fondsbørs siden 1954.

Schouw & Co gjør investeringer i ledende virksomheter gjennom verdiskapende, aktivt og langsiktig eierskap. Virksomheten sysselsetter mer enn 4500 ansatte på verdensbasis.

BioMar er Schouw & Co sin største investering og representerer mer enn halvparten av omsetningen i konsernet.

Schow & Co

Schouw & Co. hovedkontor i Aarhus, Danmark