BIOFARM

BioFarm

BioMar bidrar til optimal drif

BioMar bidrar til optimal drift

BioFarm er en rekke verktøy som hjelper BioMars kunder til å oppnå optimal drift, maksimal fôrytelse og beste kvalitet på fisken.

les mer

Foto: BioMar
planlegging og styring

BioFarm som planleggings- og styringsverktøy

BioFarm kombinerer kunnskapen fra kontinuerlig forskning med praktisk erfaring og historiske data for å oppnå optimal drift og bedre lønnsomhet. Med utgangspunkt i anleggets beliggenhet, ulike miljøbetingelser, historiske data og kjente variasjoner i for eksempel sesong og temperatur kan vi planlegge den optimale fôringen for å hente ut det beste potensialet fra fisken.

BioMar har utviklet et eget verktøy for kost/nytte-simulering. Modellen viser hvordan endringer i fôret påvirker ytelsen og inntjeningen for den enkelte oppdretter. Vi kan styre mot en gitt laksepris og optimalisere fôringen økonomisk i forhold til denne. Vi kan også styre etter fallende eller stigende laksepriser, mot maksimal tilvekst eller mot økt motstandskraft og helse. 

les mer

Validering

Validering, dokumentasjon og forbedring av fôrets prestasjoner i felt

BioMar er markedsleder på høyytelsesfôr. Gjennom kontinuerlig forsknings- og utviklingsarbeid har BioMar siden 1987 gitt norske fiskeoppdrettere de mest potente produktene.

TILPASNING TIL ENDRINGER
I vårt utviklingsarbeid er det slik at når formelen for best fôrytelse er funnet, gjelder det å verifisere kvaliteten og sikre muligheten for å tilpasse og justere denne til nye produkter og anvendelsesområder. I samarbeid med LetSea, Gildeskål, Nofima og våre kunder ser vi etter metoder for optimal tilpasning til produksjonssyklusen og maksimering av utbytte med vekt på god fiskehelse og høy kvalitet under varierende forutsetninger. Det er viktig at forsøksresultatene valideres i naturlige systemer, der verktøyene i BioFarm er unike verktøy som forener erfaring og forskning i kampen for bedre lønnsomhet og ytelse.

Foto: BioMar
Benchmark

Benchmark for å følge fiskens utvikling

Ved å samle inn produksjonsdata fra våre kunder, vil vi ha et datagrunnlag som gir oss muligheten til å sammenligne fisk i sjøen mot tidligere utsett, mot opprinnelig plan eller mot andre aktører. En slik sammenligning gir en indikasjon på potensialet, danner grunnlag for fremgang og er motiverende for de som jobber på anlegget.

Foto: BioMar