Laks

Produkter helse

intro q

intro q

Intro Q er utviklet for å sikre en robust fisk som vokser og yter best mulig gjennom den kritiske oppstarten i sjø, og dermed legge grunnlaget for et godt produksjonsresultat.  Intro Q inneholder en nøye avstemt kombinasjon av komponenter som understøtter fiskens fysiologi og forsvarssystemer.

BRUKSOMRÅDE: 

 • Styrket immunforsvar
 • Bedre tarmhelse
 • Støtter osmoregulering
 • Økt appetitt

FÔRANBEFALING:

 • Frem til 500 g
 • Ved utsett av smolt over 350g anbefales Intro 500 frem til 1000g

 

LES MER

Intro Q
Pelletstørrelse (mm) 4 / 4 / 6
Fiskevekt (g) 100-200 / 200-500 / 500-1000
Sjø Ja
Assist Skin

SmartCare Assist er BioMars produktkategori for spesifikke helseutfordringer. Assist Skin (Q) inneholder komponenter som stimulerer immunforsvaret til å ruste opp samtidig som det støtter sårhelingsprosessen.

BRUKSOMRÅDE: 

 • Vintersår
 • Motvirke mekaniske skader
 • Raskere sårheling

FÔRANBEFALING:

 • 4 uker i forkant av forventet lave temperaturer/sårproblematikk
 • Vedlikeholdes med 2 uker på/4 uker av så lenge der er risiko for sårutvikling
 • Når fisken har sår

LES MER

Assist Skin (Q)
Pelletstørrelse (mm) 6 / 9 / 9
Fiskevekt (g) 500-1000 / 1000-2500 / 2500->
Assist Gill

Assist Gill er utviklet for å styrke gjellene mot Amøbegjellesykdom (AGD), og gjør fisken mer motstandsdyktig mot AGD-smitte. Assist Gill styrker immunforsvaret og øker antioksidant kapasiteten. I tillegg gir Assist Gill et sterkere slimlag som er viktig i beskyttelsen av skinn, tarm og gjeller.   

Forsøk med Assist Gill viser at fisken utvikler mindre skade ved AGD og lavere påvisning av amøber på gjellene. 

BRUKSOMRÅDE: 

 • Amøbegjellesykdom (AGD)
 • Motstandsdyktige gjeller

FÔRANBEFALING:

 • 6 ukers fôring i forkant av risikoperioder
 • Kan deretter pulses 4 uker av, og 2 uker på
 • Fôres kontinuerlig ved høyt smittepress

LES MER

Assist Gill
Pelletstørrelse (mm) 6 / 9 / 9
Fiskevekt (g) 500-1000 / 1000-2500 / 2500->
Resist Lice

Resist Lice

Resist Lice er designet for å styrke immunforsvaret og fiskens indre og ytre barriere, samt redusere lusepåslag. Håndtering og avlusning kan utfordre fiskehelsa, og Resist Lice anbefales i perioder med håndtering- og lusesmitte.

BRUKSOMRÅDE:

 • Lakselus
 • Håndtering

 

FÔRANBEFALING:

 • Kontinuerlig fôring (ved høyt luse- og hånderingspress)
 • Pulsfôring (4+4)

 

LES MER

 

Resist Lice
Pelletstørrelse (mm) 6 / 9 / 9
Fiskevekt (g) 500-1000 / 1000-2500 / 2500->
Total Care

Total Care

TotalCare kombinerer det beste fra både SmartCare Resist og SmartCare Control. Vi vet at det er vanskelig å forutse hvilke utfordringer som kommer til hvilken tid og ønsker å tilby en totalpakke som kan brukes gjennom risikoperioder. TotalCare vil være det beste alternativet når man skal håndtere flere helseutfordringer på samme tid, og man ønsker en mest mulig robust fisk.

BRUKSOMRÅDE: 

 • Sår
 • Økt tilvekst
 • Vevskade
 • Tarmhelse
 • Gjellesykdom
 • Stress/håndtering
 • Lakselus
 • Sirkulasjonshelse
 • Virussykdommer og klinisk PD

FÔRANBEFALING:

 • Minimum 8 ukers sammenhengende
  fôring i forkant av risikoperioder

 • Kan deretter pulses 4+4 eller fôres kontinuerlig

LES MER

TotalCare
Pelletstørrelse (mm) 6 / 9 / 9
Fiskevekt (g) 500-1000 / 1000-2500 / 2500->
Total Care S

Total Care S

Total Care S (sommer) har alle de samme gode egenskapene som Total Care men er ytterligere forsterket med tanke på gjellehelse. Total Care S styrker gjellene, og gir mindre skade ved amøbegjellesykdom, i tillegg til mindre gjellebetennelse og gjelleblødning. 

Total Care S Styrker fiskens generelle robusthet med fokus på de ytre barrierene hud og gjeller.   

 

BRUKSOMRÅDE: 

 • AGD
 • Kompleks gjellesykdom
 • Sår
 • Stress/håndtering
 • Sirkulasjonshelse
 • Virussykdommer
 • Vevsskade
 • Tilvekst 

 

FÔRANBEFALING:

 • 6 ukers fôring i forkant av risikoperioder
 • Kan deretter pulses 4 uker av, 2 ukers på 
 • Fôres kontinuerlig ved høyt smittepress 

 

TotalCare
Pelletstørrelse (mm) 6 / 9 / 9
Fiskevekt (g) 500-1000 / 1000-2500 / 2500->