Laks

fremtidsrettede og bærekraftige produkter som dekker laksens behov i alle livsfaser, fra utsett til slakt

Dekker laksens behov

FOKUS PÅ MAKSIMAL VEKST

Lakseoppdrett er en av de raskest voksende industriene i verden. BioMar er en ledende produsent av fôr til oppdrettslaks, og har et komplett sortiment til alle produksjonsformer i ferskvann og saltvann, inkludert resirkuleringsanlegg.

Ferskvann

Grunnlaget for et godt resultat i hele produksjonen legges i settefiskanlegget!

Gode investeringer i ferskvannsfasen gir stor og livskraftig smolt, det beste utgangspunktet for god helse, overlevelse og vekst etter utsett.

BioMar har gjennom lang erfaring utviklet yngel- og vekstfôr spesielt tilpasset utfordringer i alle faser av fiskens liv ved ulike former for settefiskproduksjon. I utviklingen av settefiskfôr styrer vi mot den beste fysiske kvaliteten, med råvarer av ypperste kvalitet og målrettet bruk av biofunksjonelle komponenter.

BioMars ekstruderingsteknologi gir en vannstabil og porøs mini-pellet med unik teknisk kvalitet og ideell synkehastighet. Dette legger grunnlaget for et godt karmiljø, som igjen gir god fiskevelferd og en problemfri produksjon. Rask vekst med en kvalitetssmolt som sluttprodukt er essensielt for å optimalisere driften.

våre produkter

Transfer

EN VELLYKKET TRANSFER LEGGER GRUNNLAGET FOR OPTIMAL HELSE OG YTELSE GJENNOM HELE SJØFASEN

Laks går igjennom betydelige forandringer i forbindelse med overgangen fra ferskvann til sjø. I tillegg til at fisken utsettes for et betydelig høyere smittepress i sjøen, er immunforsvaret og barrierer svekket forbindelse med smoltifiseringen. Dette gjør fisken utsatt for sykdom og forøket dødelighet i denne fasen.

Intro og intro Q anbefales brukt henholdsvis før og etter sjøsetting. De nøye utvalgte funksjonelle komponentene i intro-pakken styrker immunforsvar og barrierer. Dette sørger for en optimal ytelse i settefiskanlegget, og en mer robust og motstandsdyktig smolt etter utsett.

våre produkter

Vekst sjø

Vekstfôr til laks

BioMars vekstfôr til laks består av to komplette linjer med standardfôr, og to egne spesialfôr for ekstra ytelse.

Våre vekstfôr er fremtidsrettede og bærekraftige produkter som dekker alle laksens behov i alle livsfaser, fra utsett til slakt.Målet er kostnadseffektive og nyskapende fôr, basert på forskningsdrevet utvikling.

Våre produkter

Helse

Helsefôr til Laks

BioMar tilbyr helsefôr tilpasset ulike situasjoner og behov i moderne fiskeoppdrett.

Vårt mål er å fortløpende videreutvikle løsninger som fanger opp de spesielle utfordringene fisken møter i de ulike stadiene av produksjonen ved å kombinere fiskehelsekompetanse og ernæringskunnskap.

våre produkter

Resirkulering

SPESIALTILPASSET FÔR TIL RAS-ANLEGG

I ORBIT setter vi fokus på tilvekst, vannkvalitet og belastning på biofilteret. ORBIT er perfekt balansert ernæring for fisken, laget for maksimal utnyttelse av næringsstoffer.

våre produkter