Laks

fremtidsrettede og bærekraftige produkter som dekker laksens behov i alle livsfaser, fra utsett til slakt

Vekstfôr Laks

Vekstfôr

Våre vekstfôr er fremtidsrettede og bærekraftige produkter som dekker laksens behov i alle livsfaser, fra utsett til slakt. Målet er kostnadseffektivt og nyskapende fôr, basert på forskningsdrevet utvikling.Vekstfôrene bygger på bred dokumentasjon om sammenhengene mellom fordøyelig protein, fordøyelig energi og andre essensielle næringsstoff for å maksimere og ytelses-parameterne tilvekst, ogfôrfaktor og slakte-/filetutbytte.

 

Ytelse 1

YTELSE

- fôrets sammensetning og predikert ytelse - ytelsesmodeller 

BioMars vekstfôr er et resultat av flere tiår med forsøk der man gjennom en utstrakt FoU-aktivitet har undersøkt

 1. Fiskens behov for næringsstoff og energi, og hvordan endringer i disse påvirker fôrets potensielle ytelse
 2. Råvarenes innhold og fordøyelighet av næringsstoff og energi. Dette brukes i formulering av fôr for å nå de   ønskede/nødvendige  nivå av næringsstoff og energi som skal til for å oppnå ønsket potensiell ytelse på fôret.
 3. Råvarenes minimums- og/eller maksimumsinnblanding for å sikre godt fôropptak, tilvekst, fôrutnyttelse, kvalitet og helse

I tillegg til dette har det også blitt utviklet artsspesifikke ytelsesmodeller som predikerer fôrenes ytelse basert på deres nærings- og energiinnhold når det gjelder tilvekst, fôrfaktor og utbytte (slakte-/ filetutbytte).

Kontinuerlig gjennomfører BioMar verifisering av sine fôr for å dokumentere at de har riktig nærings- og energiinnhold, validering for å dokumentere at de har den ytelsen de er tenkt å ha og benchmarkforsøk for å dokumentere at de er konkurransedyktige i markedet.

Ytelse

Figur 1. Fôrets ytelse i form av tilveksthastighet, fôrfaktor og utbytte (slakte-/filetutbytte) øker med næringstettheten i våre fôr (blå sirkler). Ved å bruke vår ytelses/tilvekstforsterker kan fôret potensielle ytelse økes uten en økning i næringstetthet, men gjennom en appetittforsterker. Denne gir også en positiv effekt på utbytte og laksens sluttkvalitet. 

Produkter vekstfôr

BioMars vekstfôr til laks består av tre produktlinjer. Velg mellom standard, ekstra og ekstrem ytelse. I tillegg fås ytelsesforsterkeren QUICK i de to produktlinjene med høyest ytelsespotensiale. Våre vekstfôr er fremtidsrettede og bærekraftige produkter som dekker laksens behov i alle livsfaser, fra utsett til slakt. Vårt mål er alltid kostnadseffektive og nyskapende fôr, basert på forskningsdrevet utvikling.

Energy X

Energy X

- for god tilvekst og lav fôrfaktor

 • Fôret med lavest næringstetthet, men fortsatt med et godt ytelsespotensiale

 • God lønnsomhet 

 

Energy X
Pelletstørrelse (mm) 4 / 4 / 6 / 9 / 9
Fiskevekt (g) 100-200 / 200-500 / 500-1000 / 1000-2500 / 2500-slakt
Sjø Ja
Power

Power

- for rask produksjon og god kvalitet

 • Høyenergisortiment for laks som gir særdeles god vekst og fôrfaktor

 • Fôrlinjen har et dokumentert potensiale til å oppnå en vekstfaktor på over 3,6 og fôrfaktor på under 1 i storskala, kommersielle forhold


LES MER

Power
Pelletstørrelse (mm) 4 / 4 / 6 / 9 / 9
Fiskevekt (g) 100-200 / 200-500 / 500-1000 /1000-2500 / 2500- slakt
Sjø Ja
Power Extreme

Power Extreme

- vårt toppprodukt

 • Markedets mest energirike fôr

 • For fiskegrupper som presterer spesielt godt og har potensiale til å hente ut det lille ekstra!

LES MER

Power Extreme
Pelletstørrelse (mm) 6 / 9 / 9
Fiskevekt (g) 500-1000 / 1000-2500 /2500-> 2500-> 2500- slakt
Sjø Ja

Q i mange produkter

Forsterkning av appetitt og fôropptak
Quick

Q i mange produkter

Q brukt i standard produkter
BioMar anbefaler Q brukt sammenhengende til fisken er 1 kg for å gi et vekstforsprang med renters rente-effekt fram til slaktestørrelse. brukes også til stor fisk for å øke fôropptaket, med godt resultat. Vår anbefaling er at Q settes inn for å øke appetitten når situasjonen tilsier det, i ulike deler av fiskens livssyklus.

Q fås i alle produktlinjene ENERGY X, POWER og POWER EXTREME, produktene heter da ENERGY X Q,  POWER Q og POWER EXTREME Q.

Q brukt i helsefôr – SMARTCARE

er mye brukt i våre SMARTCARE-produkter for å øke appetitten og opptaket av fôr med biofunksjonelle virkestoff når fisken virkelig trenger det.

Helsefôr laks

SmartCare

SmartCare er BioMars helsefôr. SmartCare er designet for å styrke fisken mot mange av de utfordringene den møter i dagens produksjon. I samarbeid med BioMars helseteam og tekniske spesialister kan du bruke SmartCare til å skreddersy et helseprogram tilpasset dine behov.

SmartCare fisken

Produkter helse

intro q

intro q

Intro Q er utviklet for å sikre en robust fisk som vokser og yter best mulig gjennom den kritiske oppstarten i sjø, og dermed legge grunnlaget for et godt produksjonsresultat.  Intro Q inneholder en nøye avstemt kombinasjon av komponenter som understøtter fiskens fysiologi og forsvarssystemer.

BRUKSOMRÅDE: 

 • Styrket immunforsvar
 • Bedre tarmhelse
 • Støtter osmoregulering
 • Økt appetitt

FÔRANBEFALING:

 • Frem til 500 g
 • Ved utsett av smolt over 350g anbefales Intro 500 frem til 1000g

 

LES MER

Intro Q
Pelletstørrelse (mm) 4 / 4 / 6
Fiskevekt (g) 100-200 / 200-500 / 500-1000
Sjø Ja
Assist Skin

SmartCare Assist er BioMars produktkategori for spesifikke helseutfordringer. Assist Skin (Q) inneholder komponenter som stimulerer immunforsvaret til å ruste opp samtidig som det støtter sårhelingsprosessen.

BRUKSOMRÅDE: 

 • Vintersår
 • Motvirke mekaniske skader
 • Raskere sårheling

FÔRANBEFALING:

 • 4 uker i forkant av forventet lave temperaturer/sårproblematikk
 • Vedlikeholdes med 2 uker på/4 uker av så lenge der er risiko for sårutvikling
 • Når fisken har sår

LES MER

Assist Skin (Q)
Pelletstørrelse (mm) 6 / 9 / 9
Fiskevekt (g) 500-1000 / 1000-2500 / 2500->
Assist Gill

Assist Gill er utviklet for å styrke gjellene mot Amøbegjellesykdom (AGD), og gjør fisken mer motstandsdyktig mot AGD-smitte. Assist Gill styrker immunforsvaret og øker antioksidant kapasiteten. I tillegg gir Assist Gill et sterkere slimlag som er viktig i beskyttelsen av skinn, tarm og gjeller.   

Forsøk med Assist Gill viser at fisken utvikler mindre skade ved AGD og lavere påvisning av amøber på gjellene. 

BRUKSOMRÅDE: 

 • Amøbegjellesykdom (AGD)
 • Motstandsdyktige gjeller

FÔRANBEFALING:

 • 6 ukers fôring i forkant av risikoperioder
 • Kan deretter pulses 4 uker av, og 2 uker på
 • Fôres kontinuerlig ved høyt smittepress

LES MER

Assist Gill
Pelletstørrelse (mm) 6 / 9 / 9
Fiskevekt (g) 500-1000 / 1000-2500 / 2500->
Resist Lice

Resist Lice

Resist Lice er designet for å styrke immunforsvaret og fiskens indre og ytre barriere, samt redusere lusepåslag. Håndtering og avlusning kan utfordre fiskehelsa, og Resist Lice anbefales i perioder med håndtering- og lusesmitte.

BRUKSOMRÅDE:

 • Lakselus
 • Håndtering

 

FÔRANBEFALING:

 • Kontinuerlig fôring (ved høyt luse- og hånderingspress)
 • Pulsfôring (4+4)

 

LES MER

 

Resist Lice
Pelletstørrelse (mm) 6 / 9 / 9
Fiskevekt (g) 500-1000 / 1000-2500 / 2500->
Total Care

Total Care

TotalCare kombinerer det beste fra både SmartCare Resist og SmartCare Control. Vi vet at det er vanskelig å forutse hvilke utfordringer som kommer til hvilken tid og ønsker å tilby en totalpakke som kan brukes gjennom risikoperioder. TotalCare vil være det beste alternativet når man skal håndtere flere helseutfordringer på samme tid, og man ønsker en mest mulig robust fisk.

BRUKSOMRÅDE: 

 • Sår
 • Økt tilvekst
 • Vevskade
 • Tarmhelse
 • Gjellesykdom
 • Stress/håndtering
 • Lakselus
 • Sirkulasjonshelse
 • Virussykdommer og klinisk PD

FÔRANBEFALING:

 • Minimum 8 ukers sammenhengende
  fôring i forkant av risikoperioder

 • Kan deretter pulses 4+4 eller fôres kontinuerlig

LES MER

TotalCare
Pelletstørrelse (mm) 6 / 9 / 9
Fiskevekt (g) 500-1000 / 1000-2500 / 2500->
Total Care S

Total Care S

Total Care S (sommer) har alle de samme gode egenskapene som Total Care men er ytterligere forsterket med tanke på gjellehelse. Total Care S styrker gjellene, og gir mindre skade ved amøbegjellesykdom, i tillegg til mindre gjellebetennelse og gjelleblødning. 

Total Care S Styrker fiskens generelle robusthet med fokus på de ytre barrierene hud og gjeller.   

 

BRUKSOMRÅDE: 

 • AGD
 • Kompleks gjellesykdom
 • Sår
 • Stress/håndtering
 • Sirkulasjonshelse
 • Virussykdommer
 • Vevsskade
 • Tilvekst 

 

FÔRANBEFALING:

 • 6 ukers fôring i forkant av risikoperioder
 • Kan deretter pulses 4 uker av, 2 ukers på 
 • Fôres kontinuerlig ved høyt smittepress 

 

TotalCare
Pelletstørrelse (mm) 6 / 9 / 9
Fiskevekt (g) 500-1000 / 1000-2500 / 2500->

Nyheter fiskehelse

Background Image

Overgang til sjø er en kritisk periode for fisken

Intro Q inneholder en veldokumentert komponentpakke som støtter fiskens fysiologi, vekst og helse.

Les mer
Les mer om Overgang til sjø er en kritisk periode for fisken
Background Image

REDUSERT SÅRUTVIKLING PÅ HELGELAND

Feltforsøk gjort på LetSea med bruk av helsefôr fra BioMar viser stor forskjell på sår i gruppen fôret på helsefôr sammenlignet med kontrollfôret.

Les mer
Les mer om REDUSERT SÅRUTVIKLING PÅ HELGELAND
Background Image

STYRK FISKEN FREM MOT KALDERE TIDER

Hva kan gjøres for å redusere andelen vintersår?

Les mer
Les mer om STYRK FISKEN FREM MOT KALDERE TIDER
Background Image

Svært vellykket lusebehandling

LetSea på Helgeland ser ut til å ha lyktes med problemfri avlusing.

Les mer
Les mer om Svært vellykket lusebehandling
Background Image

Nyansatt fiskehelsebiolog

Vi har nylig ansatt fiskehelsebiolog Eskil Mossige Kjølstad (30) som en del av vårt BioFarm Team.

Les mer
Les mer om Nyansatt fiskehelsebiolog
Background Image

Probiotika beskytter fisken og styrker den for topp prestasjon

En forutsetning for at oppdrettsfisk skal dra nytte av fôr med høyt ytelsespotensiale og vokse maksimalt er god allmenntilstand, og ikke minst god tarmhelse.

Les mer
Les mer om Probiotika beskytter fisken og styrker den for topp prestasjon
Background Image

Intro Q+

En forutsetning for at oppdrettsfisk skal dra nytte av fôr med høyt ytelsespotensiale og vokse maksimalt er god allmenntilstand, og ikke minst god tarmhelse.

Les mer
Les mer om Intro Q+
Background Image

BioMar introduserer INTRO Q+

Med Bactocell - Spesielt gunstig for tarmhelse og immunforsvar

Les mer
Les mer om BioMar introduserer INTRO Q+