Laks

SmartCare

SmartCare er en serie forebyggende helsefôr som møter mange av utfordringene innen dagens akvakultur. I samarbeid med BioMars helseteam og tekniske spesialister kan du skreddersy et helseprogram som passer for dine behov. Ved å være proaktiv med SmartCare, vil du ikke bare opprettholde god helse for å sikre optimal ytelse, men også være trygg på at du tilbyr fisken det beste innen helse og velferd.

SmartCare Resist

SmartCare Resist

Øker fiskens evne til å takle helseutfordringer ved å styrke ytre og indre barrierer og fremmer en effektiv immunrespons, også når forsvaret er svekket.

Øker motstandskraften mot sykdom og robustheten mot mekanisk og kjemisk behandling. Legger til rette for produksjon  av en mer balansert og frisk fisk.

produkter

Foto: BioMar
SmartCare Control

SmartCare Control

Øker fiskens evne til å bygge et sterkere sirkulasjonssystem gjennom bio-funksjonell støtte. Sikrer en effektiv og velbalansert immunrespons mot virus og andre betennelsestilstander. 

Fremmer en raskere sykdomsheling og begrenser vevsskader.

produkter

Foto: BioMar
SmartCare assist

SmartCare assist

Øker fiskens evne til å motstå spesifikke helseutfordringer gjennom bruk av målrettede verktøy som støtter fiskens beskyttelsesmekanismer.

Fremmer en fisk som bedre takler og bekjemper temporære helseproblemer.

produkter

Foto: BioMar
Total Care

Total Care

TotalCare kombinerer det beste fra både SmartCare Resist og SmartCare Control. Vi vet at det er vanskelig å forutse hvilke utfordringer som kommer til hvilken tid og ønsker å tilby en totalpakke som kan brukes både forebyggende og gjennom sykdomsperioder. TotalCare vil være det beste alternativet når man skal håndtere flere helseutfordringer på samme tid.

BRUKSOMRÅDE: 

Gjellesykdommer, sirkulasjonshelse, virussykdommer, PD, stress/håndtering, lakselus, vevsskader og tarmhelse

FÔRANBEFALING:

  • Minimum 8 ukers sammenhengende
    fôring i forkant av risikoperioder

  • Fôres til risikoperioden avtar

 LES MER

 

TotalCare
Pelletstørrelse (mm) 7 / 10 / 10
Fiskevekt (g) 500-1000 / 1000-2500 / 2500->
intro q

intro q

Intro Q er utviklet for å sikre en robust fisk som vokser og yter best mulig gjennom den kritiske oppstarten i sjø, og dermed legge grunnlaget for et godt produksjonsresultat.  Intro Q inneholder en nøye avstemt kombinasjon av komponenter som understøtter fiskens fysiologi og forsvarssystemer.

BRUKSOMRÅDE: 

Styrket immunforsvar, bedre tarmhelse, støtter osmoregulering og økt appetitt

FÔRANBEFALING:

  • Frem til 500 g

 

LES MER

Intro Q
Pelletstørrelse (mm) 3,5 / 5
Fiskevekt (g) 75-200 / 200-500
Sjø Ja
QUICK

QUICK er ikke et helsefôr i seg selv, men anbefales brukt sammen med helsefôr for å styrke appetitten og dermed opptak av aktive komponenter.

QUICK anbefales brukt i forbindelse med helsefôr (ikke nødvendig for fôr som bærer Q i navnet, da effekten for disse er integrert i produktkonseptet).

Les mer om Quick