Laks

transfer

EN VELLYKKET TRANSFER LEGGER GRUNNLAGET FOR OPTIMAL HELSE OG YTELSE GJENNOM HELE SJØFASEN

Laks går igjennom betydelige forandringer i forbindelse med overgangen fra ferskvann til sjø. I tillegg til at fisken utsettes for et betydelig høyere smittepress i sjøen, er immunforsvaret og barrierer svekket forbindelse med smoltifiseringen. Dette gjør fisken utsatt for sykdom og forøket dødelighet i denne fasen. Intro og intro Q anbefales brukt henholdsvis før og etter sjøsetting. De nøye utvalgte funksjonelle komponentene i intro-pakken styrker immunforsvar og barrierer. Dette sørger for en optimal ytelse i settefiskanlegget, og en mer robust og motstandsdyktig smolt etter utsett.

Intro

Intro

Intro - for maksimal ytelse i settefiskanlegget og robust smolt ved sjøsetting.

Styrket immunforsvar og tarmhelse er viktige bidrag til vellykket utsett.

Intro er laget for maksimal ytelse i settefiskanlegget, ved og etter transfer, og bidrar til at fisken er bedre utrustet til møtet med sjøvann. Det styrker fiskens ytre barrierer, immunforsvaret, effekten av vaksiner og bidrar til styrket tarmhelse. 

LES MER OM FISKEHELSE

intro
Pelletstørrelse (mm) 2,0 / 3,0 / 4,5
Fiskevekt (g) 15-50 / 40-150 / 100->
Ferskvann Ja
intro q

intro q

Intro Q er utviklet for å sikre en robust fisk som vokser og yter best mulig gjennom den kritiske oppstarten i sjø, og dermed legge grunnlaget for et godt produksjonsresultat.  Intro Q inneholder en nøye avstemt kombinasjon av komponenter som understøtter fiskens fysiologi og forsvarssystemer.

BRUKSOMRÅDE: 

  • Styrket immunforsvar
  • Bedre tarmhelse
  • Støtter osmoregulering
  • Økt appetitt

FÔRANBEFALING:

  • Frem til 500 g
  • Ved utsett av smolt over 350g anbefales Intro 500 frem til 1000g

 

LES MER

Intro Q
Pelletstørrelse (mm) 4 / 4 / 6
Fiskevekt (g) 100-200 / 200-500 / 500-1000
Sjø Ja
Intro Q+

Intro Q+

Intro Q+ inneholder den effektive standardpakken fra Intro Q som ved hjelp av biofunksjonelle komponenter støtter fiskens fysiologi og forsvarssystemer. Fôret er tilsatt levende probiotiske bakterier som bidrar til å modulere tarmflora og sørger for et bedre sykdomsforsvar og fôrutnyttelse.

Fôret leveres med Q som forsterker appetitt og dermed også opptak av de funksjonelle komponentene i fôret.

Bruksområde:

  • Styrket tarmhelse
  • Økt sykdomsforsvar
  • Mot sårdannelse
  • Høyt fôropptak og rask tilvekst

 

LES MER OM INTRO Q+

Intro Q+
Pelletstørrelse (mm) 4 / 4
Fiskevekt (g) 100-200 / 200->
Sjø Ja