Vekstfôr til ørret

DEKKER ØRRETENS BEHOV

FOKUS PÅ RASK VEKST, GOD FÔRFAKTOR OG FILÉTKVALITET

Produksjon av regnbueørret er en liten, men ikke ubetydelig del av laksenæringen i Norge. Et sterkt fokus på fôr, ytelse og kostnytteverdien til oppdretter har i løpet av de siste 50 årene gjort BioMar det foretrukne valget for ørretoppdrettere over flere kontinent. I Norge heter vårt ørretkonsept Rainbow. Det oppdateres kontinuerlig med det nyeste av forskning innen råvarer, ernæring og grensesnittet ernæring mot prosess. Skal ørreten ha god ytelse, vokse godt med god fôrutnyttelse og få den ønskede kvaliteten, krever det en spesielt tilpasset diett. Fôret må ha rett ernæringsmessig kvalitet og pelleten de rette fysiske egenskapene for å optimere ytelsen. Dette får ørreten i vårt Rainbow konsept. I 2018 revitaliserer vi vårt ørretfôrkonsept, Rainbow Fjord, og endrer navn på produktene til Rainbow. Det kommer også en full Power linje til ørret, Power Rainbow. Endringene gjøres på bakgrunn av et større ytelsesforsøk, som validerte våre gamle modeller.

Ferskvann

GRUNNLAGET FOR ET GODT RESULTAT I HELE PRODUKSJONEN LEGGES I SETTEFISKANLEGGET

Gode investeringer i ferskvannsfasen gir stor og livskraftig smolt, det beste utgangspunktet for god helse, overlevelse og vekst etter utsett. BioMar har gjennom lang erfaring utviklet yngel- og vekstfôr spesielt tilpasset utfordringer i alle faser av fiskens liv ved ulike former for settefiskproduksjon. I utviklingen av settefiskfôr styrer vi mot den beste fysiske kvaliteten, med råvarer av ypperste kvalitet og målrettet bruk av biofunksjonelle komponenter. BioMars ekstruderingsteknologi gir en vannstabil og porøs mini-pellet med unik teknisk kvalitet og ideell synkehastighet. Dette legger grunnlaget for et godt karmiljø, som igjen gir god fiskevelferd og en problemfri produksjon. Rask vekst med en kvalitetssmolt som sluttprodukt er essensielt for å optimalisere driften.

Våre produkter

Vekstfôr

RAINBOW

Et konsept tilpasset norsk fjordørret med fokus på rask vekst, god FCR og fìlètkvalitet

 

våre produkter

Helsefôr

I DAGENS MODERNE OPPDRETT HAR REGNBUEØRRETEN MANGE AV DE SAMME UTFORDRINGENE SOM LAKSEN

Vi leverer derfor alle våre helsefôr (SMARTCare) også til ørret. Ørreten trenger en egen diett, så våre helsefôr kommer i egne ørretvarianter hvor Rainbow er basisresepter.

Fôrene får samme navn og funksjonelle ingredienser som våre helsefôr til laks, men de får etternavnet Fjord for å skille dem fra laksevariantene.

våre produkter

Resirkulering

SPESIALTILPASSET FÔR TIL RAS-ANLEGG

I ORBIT setter vi fokus på tilvekst, vannkvalitet og belastning på biofilteret. ORBIT er perfekt balansert ernæring for fisken, laget for maksimal utnyttelse av næringsstoffer.

våre produkter