Vekstfôr Torsk

Vekstfôr torsk

Med torskefôr fra BioMar har oppdretteren flere valg i forhold til hvilken fisk som en vil produsere. BioMar definerer ytelse, helse og bærekraft i sine produkter og gir oppdretteren muligheten til å velge.

Vekstfôr torsk

Classic Marine er et veldokumentert vekstfôr til torsk. En konservativ resept bidrar til å gi produktet en svært solid marin profil. Gode råvarer med høy fordøyelighet sikrer maksimal ytelse, høy produktkvalitet og fettsyreprofil i lever på nivå med torskelevertran.

Classic er et vekstfôr der vegetabilske råvarer tas i bruk. Med BioMar sin kunnskap om alternative råvarer og effekten av disse på vekst, helse og kvalitet hos oppdrettstorsk, kan vi lage fôr som har like god ytelse som rene marine fôr. Dette reduserer fôrprisen og gir produkter som er mindre sensitive for svingninger i råvarepris.

Ta kontakt for mer info

produktoversikt vekstfôr torsk