Nasza Historia

Dziedzictwem BioMaru jest zaangażowanie w rozwój sektora akwakultury w odpowiedzialny i zrównoważony sposób. Zostaliśmy założeni w 1962 roku przez duńskich hodowców pstrągów, a dziś działamy w ponad 90 krajach.

Pod koniec lat 50-tych XX wieku pierwsi europejscy hodowcy ryb doświadczyli korzyści płynących z przejścia z domowej produkcji mokrej paszy na suchą paszę importowaną ze Stanów Zjednoczonych. Hodowcy zauważyli, że ich ryby dobrze się rozwijały, a wzrost był większy niż przy stosowaniu pasz mokrych, które powodowały wysoki stopień zanieczyszczenia wody w stawach i szkodziły dobrostanowi ryb.
BioMar Company Timeline

BioFarm

Uprawiając razem sukces

Dowiedz się więcej