Globalne Polityki

Globalne polityki BioMaru obejmują zróżnicowany zakres wymogów regulacyjnych specyficznych dla klientów i krajów.

Zasady te mają zastosowanie do wszystkich spółek podlegających kontroli operacyjnej Grupy BioMar. Będą one okresowo weryfikowane przez Komitet Wykonawczy BioMar pod kątem zgodności z obecnymi i przyszłymi celami. Zmiany będą publikowane i podawane do wiadomości wszystkich pracowników i odpowiednich stron.

Nasze Wartości

Nasza Produkcja

Nasi Ludzie

Nasze zaopatrzenie

Twoje Dane

Speak-Up Line

Jeśli podejrzewasz naruszenie naszego kodeksu postępowania, zasad lub jakiegokolwiek prawa, poinformuj nas o tym.

Prześlij raport