Parametry Wpływu BioSustain

Parametry wpływu BioSustain pozwalają zrozumieć najbardziej krytyczne obszary wpływu produkcji pasz na środowisko. Opracowaliśmy te wskaźniki, aby nadal wspierać i definiować zrównoważone innowacje w zakresie pasz i akwakultury. Określanie i raportowanie wpływu naszych pasz pomaga nam budować bardziej zrównoważoną akwakulturę.

Ślad węglowy

Zmiana klimatu spowodowana emisją gazów cieplarnianych (GHG) jest jednym z największych zagrożeń dla naszej planety i jej mieszkańców.

Ślad węglowy to miara skumulowanej emisji gazów cieplarnianych z cyklu życia produktu lub usługi wyrażona w ekwiwalentach CO₂.

Dowiedz się o Nasza Obietnica

Charakter Obiegowy i Regeneracyjny

Globalna produkcja żywności przekracza obecnie możliwości naszej planety.

Akwakultura powinna być zatem oddzielona od degradacji środowiska i bezpośredniej konkurencji z produkcją żywności dla ludzi.

Dowiedz się o Odpowiedzialne Pozyskiwanie

Współczynnik zależności od ryb paszowych (FFDR)

Składniki morskie są ograniczonymi zasobami, które powinny być wykorzystywane w sposób odpowiedzialny.

FFDR jest miarą ekwiwalentu ryb paszowych wykorzystywanych do produkcji jednej jednostki ryb i owoców morza.

Nasze zużycie 2022

Często zadawane pytania