Więcej siły każdego dnia

Zdrowy rozwój małych ryb

 

POKARMY DLA NARYBKU

JESIOTR - ZNAKOMITA I DŁUGOTRWAŁA WSPÓŁPRACA OD SAMEGO POCZĄTKU 

OPTYMALNY START - Pasze INICIO Plus dla narybku -

Intro - Fry Sturgeon/P.perch/Marine (item) PL

Pasza dla narybku INICIO Plus firmy BioMar zaspakaja wszystkie potrzeby żywieniowe ryb hodowlanych w pierwszych etapach życia. Paszę INICIO Plus, wytwarzaną z wysokiej jakości surowców, cechuje wysoka zawartość białka, zbilansowane profile aminokwasów i kwasów tłuszczowych, zawartość ºwitamin i mikroskładników odżywczych.
D zięki specjalnie opracowanemu składowi, pasza INICIO Plus stale osiąga doskonałe wyniki w testach paszowych. Wyróżnia ją doskonały współczynnik konwersji paszy, a także uzyskiwany wysoki wzrost i obniżenie śmiertelności. Poprzez poprawę wydajności ryb, pasza startowa firmy BioMar przyczynia się do zwiększenia opłacalności produkcji.
INI CIO Plus zawiera Bactocell®*, szczegółowo przebadany probiotyk, który redukuje występowanie deformacji i śmiertelności różnych gatunków ryb. Dodatkowo, nasze badania jak również wiele innych niezależnych publikacji naukowych wykazują, że stosowanie probiotyków poprawia ogólny stan zdrowia ryb i polepsza strawność paszy.
Co więcej, wyjątkowy proces produkcyjny zapewnia optymalną szybkość tonięcia, dobrze dostosowaną do sposobu odżywiania narybku. Rezultatem jest odpowiednie tempo wzrostu i dobry współczynnik pokarmowy.
W procesie produkcyjnym zwracamy szczególną uwagę na zachowanie prawidłowych właściwości fizycznych i kalibrację rozmiaru cząstek składników, jak również niedopuszczanie do powstawania pyłów. Dobór odpowiednich właściwości fizycznych pomaga w utrzymaniu czystego i zdrowego środowiska wodnego dla narybku.
*Bactocell® to jedyny probiotyk zaaprobowany dla akwakultury przez Europejski Urząd do spraw Bezpieczeństwa Żywności, o udowodnionych naukowo właściwościach redukujących występowanie deformacji u różnych gatunków ryb

JESIOTR - INICIO

INICIO Plus

INICIO Plus – najpopularniejsza w Europie pasza narybkowa

 • Najwyższej jakości ekstrudowane peletki, wyprodukowane ze starannie dobranych, najlepszych składników.

 • Zawiera Bactocell®, szczegółowo przebadany probiotyk, który redukuje występowanie deformacji u różnych gatunków ryb.

 • Szczególny nacisk położony jest na równowagę żywieniową, dodatek witamin i składników immunomodulujących, a także wysoką strawność, co zapewnia utrzymanie dobrego stanu zdrowia i rozwoju narybku.

 • Zawiera prebiotyki, które korzystnie wpływają na narybek, szczególnie w pierwszych dniach karmienia.
INICIO Plus
Rozmiar peletek (mm) 0,5 – 0,8 – 1,1
Energia strawna (MJ/kg) 19,3 – 19,3 – 19,3
Zawiera produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego ze zwierząt lądowych Nie
Datasheets Download
Zastosowanie Wysokiej jakości pasza dla małego i średniego narybku
INICIO Plus 801

INICIO Plus 801 – wysokiej jakości pasza dla narybku średniej wielkości

 • Ekstrudowane peletki dla narybku średniej wielkości zawierające wysokiej jakości składniki pozwalające na szybki przyrost.

 • Dodatek mikroskładników immunomodulujących wspomaga zdrowy rozwój.

 • Zawiera Bactocell®, szczegółowo przebadany probiotyk, który redukuje występowanie deformacji u różnych gatunków ryb.

 • Doskonałe właściwości fizyczne, odpowiedni rozmiar peletek i brak pyłu zapewniają narybkowi czyste i zdrowe środowisko rozwoju.
INICIO Plus 801
Rozmiar peletek (mm) 1,5
Energia strawna (MJ/kg) 19,3
Zawiera produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego ze zwierząt lądowych Nie
Datasheets Download
Zastosowanie Wysokiej jakości pasza dla narybku średniej wielkości
INICIO Plus 868

INICIO Plus 868 – maksymalny przyrost dużego narybku

 • Pasza o właściwym stosunku strawnego białka do strawnej energii (DP/DE) przeznaczona dla większego narybku.

 • Pasza z surowców o wysokiej jakości dająca dobre przyrosty oraz strawność.

 • Zawiera Bactocell®, szczegółowo przebadany probiotyk, który redukuje występowanie deformacji u różnych gatunków ryb.

 • Doskonałe właściwości fizyczne, odpowiedni rozmiar peletek i brak pyłu zapewniają narybkowi czyste i zdrowe środowisko rozwoju.
INICIO Plus 868
Rozmiar peletek (mm) 1,9
Energia strawna (MJ/kg) 18,2
Zawiera produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego ze zwierząt lądowych Nie
Datasheets Download
Zastosowanie Wysokiej jakości pasza dla dużego narybku