Najmniejsze peletki do pierwszego karmienia

Ulubiona przez hodowców pasza startowa INICIO Plus jest teraz dostępna w nowym, mniejszym rozmiarze peletek. Średnica 0,35 mm sprawia, że INICIO Plus to doskonała alternatywa do stosowania podczas pierwszego karmienia narybku.

FOCUS

Czy jesteś przygotowany? 

PSTRĄG

Oncorhynchus mykiss

ZAKRES PRODUKTÓW

Performance Concept 

Consistent feed performance 

Wybór odpowiedniej paszy

To ważne, aby wybrać pasze dostosowane do warunków i zakresu hodowli.
Najlepsze Wyniki Ekonomiczne

Droga do większego zysku

Ceny surowców i ryb hodowlanych wahają się z wielu powodów. Kiedy zarówno koszty jak i dochody są zmienne, niezwykle ważne jest zapewnienie hodowcom wyboru produktów, które pozwalają osiągnąć najlepsze wyniki ekonomiczne, dostosowane do okoliczności.

Dzięki specjalnie dostosowanym składom i rodzajom pasz, a także odpowiednim strategiom karmienia, możemy zaoferować unikalny i bezkonkurencyjny system wsparcia: model Najlepszych Wyników Ekonomicznych. Klient określa cele dotyczące wydajności, a BioMar dostosowuje strategię produktową tak, aby spełnić jego oczekiwania.

Karmienie na wszystkich etapac

Potrzeby żywieniowe różnych gatunków ryb są specyficzne na każdym etapie ich życia.

Pasze firmy BioMar zaspokajają specyficzne potrzeby żywieniowe ryb na każdym etapie ich rozwoju – od jaja do odłowu, gatunków słodkowodnych i morskich, a także krewetek.

Począwszy od pasz LARVIVA dla wylęgarni oraz zróżnicowanych typów pasz dla narybku, nasza oferta obejmuje pasze adaptacyjne i tuczowe, stworzone z myślą o potrzebach żywieniowych konkretnych gatunków, hodowanych w różnych warunkach.

Oferujemy także specjalnie wzbogacone pasze tarlakowe, pozwalające na uzyskanie najwyższej jakości jaj, a co za tym idzie, gwarantujące najlepszy możliwy start nowym rybom.

Karmienie BioRytmiczne

Dobre wyniki produkcji to skutek świadomych wyborów.

Nasza koncepcja karmienia BioRytmicznego pomaga osiągnąć najlepsze możliwe wyniki, dzięki uwzględnieniu wskaźnika wzrostu, współczynnika wykorzystania paszy i przeżywalności.

Aby wyniki były optymalne, dzienna ilość dostarczanej energii musi być zmaksymalizowana w trakcie cyklu produkcyjnego. Niezbędne jest, aby wybrać paszę, która utrzyma apetyt ryb na wysokim poziomie, bez względu na zmiany w środowisku, takie jak wahania temperatury czy światła. Co więcej, należy dobrać dietę, która zapewni energię dostosowaną do potencjału wzrostu na każdym etapie produkcji. Równie ważna jest optymalna strategia karmienia, dająca pewność, że ilość paszy potrzebna w codziennym żywieniu wystarczy do osiągnięcia celów produkcyjnych.

Zdrowie ryb

W naszych badaniach stawiamy na strategie umożliwiające opracowanie diet wspomagających zdrowie ryb.

Troszczymy się o zdrowie ryb, finanse hodowców, a także dobrą reputację ryb hodowlanych, na którą one zasługują i na której opiera się cała branża.

BioMar proponuje różnorodne pasze funkcjonalne, które pomagają skutecznie zapobiegać nieprawidłowościom w hodowli. Są one przeznaczone do stosowania w hodowlach różnych gatunków i na każdym etapie rozwoju.

Badania, które prowadzimy nad jednym gatunkiem są często istotne również dla innych. Dotyczy to szczególnie zdrowia ryb – jest to sfera, gdzie pasze funkcjonalne mają szersze zastosowanie niż pasze tuczowe.

Systemy recyrkulacyjne

Specjalistyczne pasze do stosowania w systemach recyrkulacyjnych (RAS)

Hodowla ryb w systemach recyrkulacyjnych (RAS) pozwala na maksymalne wykorzystanie warunków hodowli, zredukowanie ilości składników odżywczych przedostających się do wody, a także zmniejszenie zużycia wody i hodowlę o wysokim poziomie bezpieczeństwa biologicznego.

BioMar jako pierwszy opracował specjalistyczną paszę przeznaczoną dla hodowli recyrkulacyjnych: ORBIT.

ORBIT zapewnia maksymalną wydajność, zwiększa zysk z hodowli, a także pomaga zachować równowagę środowiskową dzięki zmniejszeniu emisji do wody i zrównoważonemu podejściu do zastosowanych surowców.

Pasze ORBIT dostępne są dla hodowli pstrąga i łososia. Pracujemy nad poszerzeniem naszej oferty o produkty przeznaczone dla innych gatunków.

Technologia Retencji

P&S: Retention Technology (item, L pic.) PL

Potencjalna wydajność paszy jest ściśle związana z wiedzą na temat procesów.

Pasza dla akwakultury to skoncentrowany ładunek składników odżywczych i energii, zaprojektowany tak, aby zapewnić szybki, zdrowy i opłacalny wzrost, a także najwyższej jakości produkt końcowy.

Projekt BioMaru Technologia Retencji (BRT, BioMar Retention Technology) nauczył nas, że warunki procesu w produkcji paszy mają ogromny wpływ na strukturę paszy i jej właściwości fizyczne.

BRT skupia się szczególnie na zależnościach pomiędzy żywieniem a technologią produkcji. Wiedza zdobyta dzięki temu projektowi zapewni maksymalne wykorzystanie potencjału każdego rodzaju paszy.

Usługi

P&S: Services (item 1, R pic.) BioFarm PL

BioFarm – zwiększanie wartości twojego biznesu

BioFarm zwiększa wartość biznesów prowadzonych przez klientów BioMaru. Dzięki badaniom i praktycznym doświadczeniom, a także zastosowaniu modeli obliczeniowych, zespół doradców technicznych BioFarm zapewnia wskazówki dotyczące odpowiednich strategii żywienia.

Wykorzystywanie potencjału wzrostu gatunków hodowlanych poprzez stosowaną paszę stanowiło kiedyś przeszkodę w osiągnięciu opłacalnej produkcji. Dzisiaj nasze pasze są zoptymalizowane tak, aby ten potencjał mógł być w pełni realizowany. 

Zespół BioFarm specjalizuje się także w technologiach hodowli, recyrkulatach, jakości wody, wydajności energetycznej, oraz zagadnieniach dotyczących zrównoważonego rozwoju, analizy ekoefektywności, analizy cyklu życia i oceny oddziaływania na środowisko.

P&S: Services (item 2, L pic.) Logistics

Logistyka – dostarczanie na czas właściwej paszy do właściwego miejsca

Robimy wszystko aby sprostać naszej reputacji – firmy, która dostarcza sprawną obsługę logistyczną, dzięki czemu na czas dostarcza właściwą paszę do właściwego miejsca.

W naszych działaniach skupiamy się na zminimalizowaniu wpływu na środowisko naturalne. Obsługiwany przez BioMar od 2012 roku, pierwszy na świecie statek towarowy zasilany skroplonym gazem ziemnym (LNG), to tylko jeden z przykładów starań, jakie dokładamy do ograniczenia negatywnego wpływu, który nasze operacje mogą mieć na środowisko naturalne.