Wsparcie dla apetytu

Temperatura spada, przyszła więc pora na wprowadzenie na rynek naszych pasz zimowych. Tej zimy paszę EFICO Enviro 920 Advance wzbogaciliśmy witaminami i wyjątkową mączką krylową z Oceanu Antarktycznego, uzyskując znacznie lepszy profil odżywczy w porównaniu ze standardowymi produktami.

PASZE TUCZOWE

PSTRĄG (Oncorhynchus mykiss)

NACISK NA WYDAJNOŚĆ PASZY

Intro - Trout/Tilapia/A.charr/WF Growers Local (item) PL

Pasze tuczowe BioMar O różnych poziomach energii strawnej umożliwiają hodowcom elastyczne podejście do realizacji celów produkcyjnych i finansowych. Określenie odpowiedniego dla danego hodowcy poziomu energii strawnej zależy od intensywności hodowli, jak również struktury i zakresu produkcji. Zwiększenie ilości energii strawnej (de) w paszy poprawia współczynnik konwersji paszy (FCR) pod warunkiem, że zawiera ona odpowiednie białka strawne (DP) oraz optymalne poziomy niezbędnych do wzrostu aminokwasów. hodowcy stosujący pasze o wyższej energii strawnej mogą potencjalnie używać mniej paszy dla określonej ilości produkowanej biomasy. Osiągnięcie tego celu wymaga również dokładnego dopasowania zarządzania paszą.

Pasze tuczowe – wysoki poziom energii strawnej

ORBIT 929

ORBIT 929 – najbardziej zaawansowane karmienie przeznaczone specjalnie dla hodowli recyrkulacyjnych

 • Redukuje obciążenie biofiltra, co pozwala na produkcję większej ilości ryb i prowadzi do większych zysków.

 • Odchody mają stałą konsystencję i nie pływają, dzięki czemu łatwiej je usunąć, co zapewnia czystszą wodę i niższe emisje do środowiska.

 • Surowce dobrane tak, aby zapewnić zbilansowany profil aminokwasów, wysoką kaloryczność oraz strawność, pozwalające osiągnąć maksymalny wzrost.
ORBIT 929
Rozmiar peletek (mm) 3 – 4,5 - 6
Energia strawna (MJ/kg) 21,8 – 22,0 - 22,3
Zawiera produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego ze zwierząt lądowych Tak
Datasheets Download
Zastosowanie Hodowle recyrkulacyjne
EFICO Enviro 920 Advance

EFICO Enviro 920 Advance - wysoce efektywne pasze do stosowania w każdych warunkach

 • Najpopularniejsza w Europie pasza dla pstrąga.

 • Odpowiedni dobór surowców o zbilansowanym profilu aminokwasów oraz wysoka strawność sprawiają, że wszystkie składniki odżywcze są wykorzystywane przez ryby do wzrostu, co pozwala na utrzymanie ich środowiska życia w czystości.

 • Pasza ekstrudowana rekomendowana w celu uzyskania szybkiego wzrostu przy niskim współczynniku pokarmowym.

 • Zoptymalizowana do stosowania w nowoczesnych hodowlach, w tym także recyrkulatach.

 • Dodatek FOCUS Plus dla peletek w każdym rozmiarze zapewnia dodatkowe wsparcie w bardziej napiętych okresach.
EFICO Enviro 920 Advance
Rozmiar peletek (mm) 3 – 4,5 - 6
Energia strawna (MJ/kg) 21,7 – 21,8 – 22,1
Zawiera produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego ze zwierząt lądowych Tak
Datasheets Download
Zastosowanie Wysoce efektywna pasza
EFICO Enviro 921

EFICO Enviro 921 – półpływająca pasza najwyższej jakości

 • Najwyższej jakości wysokokaloryczna pasza półpływająca, co pozwala hodowcom łatwo ocenić ilość niewykorzystanego produktu.

 • Odpowiedni dobór surowców o zbilansowanym profilu aminokwasów oraz wysoka strawność sprawiają, że wszystkie składniki odżywcze są wykorzystywane przez ryby do wzrostu, co pozwala na utrzymanie ich środowiska życia w czystości.

 • Zawartość mikroskładników odżywczych, witamin, kwasów tłuszczowych i innych niezbędnych składników pozwala osiągnąć optymalny wzrost.
EFICO Enviro 921
Rozmiar peletek (mm) 3 – 4,5 - 6
Energia strawna (MJ/kg) 21,1 – 21,1 – 21,2
Zawiera produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego ze zwierząt lądowych Tak
Datasheets Download
Zastosowanie Półpływająca
x Trout Grower High DE comp (container) PL

ORBIT 929 EFICO Enviro 920 Advance EFICO Enviro 921
Rozmiar peletek (mm) 3 – 4,5 - 6 3 – 4,5 - 6 3 – 4,5 - 6
Energia strawna (MJ/kg) 21,8 – 22,0 - 22,3 21,7 – 21,8 – 22,1 21,1 – 21,1 – 21,2
Zawiera produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego ze zwierząt lądowych Tak Tak Tak
Zastosowanie Hodowle recyrkulacyjne Wysoce efektywna pasza Półpływająca

Pasze tuczowe – średni poziom energii strawnej

EFICO Alpha 790

EFICO Alpha 790 – elastyczne rozwiązanie dla zróżnicowanych warunków hodowlanych

 • Pasza o średniowysokim poziomie energii strawnej pozwalająca osiągnąć doskonałe wyniki.

 • Zawiera składniki otrzymane z dokładnie przebadanych surowców, aby zapewnić niezbędne mikroskładniki oraz zbilansowany profil aminokwasów, co pozwala osiągnąć odpowiedni wzrost.

 • Odchody mają stałą konsystencję, dzięki czemu biofiltr działa lepiej, a woda pozostaje czystsza.
EFICO Alpha 790
Rozmiar peletek (mm) 3 – 4,5 – 6 - 8
Energia strawna (MJ/kg) 20,6 – 20,8 – 20,9 - 20,9
Zawiera produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego ze zwierząt lądowych Tak
Datasheets Download
Zastosowanie Wszechstronna, ekonomiczna pasza
EFICO Alpha 717

EFICO Alpha 717 – średnia kaloryczność dla maksymalnego wzrostu

 • Średniokaloryczna pasza dla pstrąga, dostosowana do zróżnicowanych warunków hodowlanych – również wtedy, gdy warunki panujące w wodzie nie są optymalne.

 • Kompozycja składników odżywczych została zbilansowana zgodnie z wymaganiami pstrąga.

 • Doskonałe właściwości fizyczne paszy zapewniają mniejsze zanieczyszczenie wody, co z kolei skutkuje wydajniejszą produkcją i lepszymi warunkami rozwoju ryb.
EFICO Alpha 717
Rozmiar peletek (mm) 3 – 4,5 - 6
Energia strawna (MJ/kg) 18,3
Zawiera produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego ze zwierząt lądowych Tak
Datasheets Download
Zastosowanie Wszechstronna pasza wspomagająca wzrost
EFICO Alpha 756

EFICO Alpha 756 – półpływająca, średniokaloryczna pasza

 • Pasza półpływająca pozwala hodowcom łatwo ocenić ilość niewykorzystanego produktu.

 • Upraszcza dozowanie produktu, co oznacza mniej szkolenia wymaganego dla hodowców.

 • Średniokaloryczny produkt o składzie opartym na odpowiednio dobranych surowcach.
EFICO Alpha 756
Rozmiar peletek (mm) 3 – 4,5
Energia strawna (MJ/kg) 18,8
Zawiera produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego ze zwierząt lądowych Tak
Datasheets Download
Zastosowanie Średniokaloryczna pasza półpływająca
EFICO Alpha 714

EFICO Alpha 714 – niskokaloryczna pasza opracowana specjalnie dla hodowli tradycyjnych

 • Wyselekcjonowane surowce zapewniają stały poziom energii rybom w stawach przepływowych, a także pstrągom w hodowlach hobbystycznych.

 • Wysoka zwartość białka i średnia kaloryczność wspomagają wzrost i pozwalają na elastyczność podczas karmienia.

 • Standardowa pasza dla hodowli pstrąga w zimie i dla hodowli tradycyjnych.
EFICO Alpha 714
Rozmiar peletek (mm) 3 – 4,5
Energia strawna (MJ/kg) 15,7
Zawiera produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego ze zwierząt lądowych Tak
Datasheets Download
Zastosowanie Okresy niskich przyrostów lub hodowle tradycyjne
x Trout Growers Med DE comp (container) PL

EFICO Alpha 790 EFICO Alpha 717 EFICO Alpha 756 EFICO Alpha 714
Rozmiar peletek (mm) 3 – 4,5 – 6 - 8 3 – 4,5 - 6 3 – 4,5 3 – 4,5
Energia strawna (MJ/kg) 20,6 – 20,8 – 20,9 - 20,9 18,3 18,8 15,7
Zawiera produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego ze zwierząt lądowych Tak Tak Tak Tak
Zastosowanie Wszechstronna, ekonomiczna pasza Wszechstronna pasza wspomagająca wzrost Średniokaloryczna pasza półpływająca Okresy niskich przyrostów lub hodowle tradycyjne