Arter

Vores fodersortiment udmærker sig ved præcis ernæring på ethvert givent stadie i fiskenes eller rejernes livscyklus, hvilket sikrer optimal sundhed og vækst. Vi udvikler konstant vores innovative foderløsninger, for at levere de nyeste og bedste videnskabelige løsninger, der kan hjælpe vores opdrættere med at opnå de bedst mulige produktionsresultater med hensyn til vækstrate, foderudnyttelse samt dyresundhed og -velfærd.

Your species is not here?

Visit our Global site to find all the species we service

Find out more