Vores Løfte

BioMar afgav et løfte til vores planet og dens befolkning med en række ambitiøse mål, der skal hjælpe med at genoprette vores miljø og samtidig gøre det muligt for menneskeheden at trives.

Klimaindsats

BioMar reagerer på en presserende opfordring til virksomheder om at sætte mål for reduktion af emissioner, som bakkes op af et globalt netværk af FN-agenturer, erhvervs- og industriledere. Vi har fastsat emissionsmål for hele virksomheden i overensstemmelse med klimavidenskaben for at sikre, at vi er nettonul senest i 2050.

BioMar har sat verificerbare, videnskabeligt baserede mål gennem Science Based Targets-initiativet (SBTi). Vi har forpligtet os til ambitiøse mål for reduktion af drivhusgasemissioner i henhold til 1,5 °C-strategien. Klimaforskere definerer dette som nødvendigt for at opfylde målene i Paris-aftalen.

Da akvafoder udgør en betydelig del af landbrugets CO₂-fodaftryk, vil vores opdrættere kunne drage direkte fordel af en reduktion i deres eget aftryk på fiskefarmen.

­


Milepæle i 2022

 • BioMars samlede drivhusgasaftryk for foder: 2,08 tons CO₂/ton foder (-5,5 % fra baseline 2020)

 • Scope 1 & 2 SBTi-status: -7,6 % fra 2021 (-15,9 % fra baseline 2020)

 • Scope 3 SBTi-status: -1,6 % fra 2021 (-1,6 % fra baseline 2021)

 • Mål for klimaindsatsen valideret og godkendt af SBTi

 • Opnåede emissionsreduktioner gennem teknologiske løsninger med lavt kulstofindhold og brændstofoptimering

Download vores milepæle for Klimaindsatsen 2022 (EN)

Målsætninger for 2030

 • Reducere BioMar's samlede drivhusgas (GHG) aftryk med 1/3 inden 2030.

 • Videnskabeligt baserede mål gennem initiativet Science Based Targets (SBTi)

 • I overensstemmelse med de reduktioner, der kræves for at holde den globale opvarmning på mindre end 1,5 °C

 • Scope 1 & 2 nettonul inden for vores egne aktiviteter inden 2045, baseline 2020

 • 4,2 % årligt absolut mål for reduktion af drivhusgasemissioner (Scope 1 & 2)

 • Scope 3-reduktion med 30%, baseline 2021

Cirkulær og Genoprettende

Hos BioMar handler vi inden for vores ansvarsområder. Vi opmuntrer og stimulerer genoprettende praksis i vores forsyningskæde, og vi har sat mål for minimumsniveauer af cirkulære og genoprettende ingredienser.

BioMar anser råmaterialer, der stammer fra biprodukter og affaldsstrømme, for at være cirkulære. Vi søger at afkoble foderforsyningskæderne fra direkte at konkurrere med fødevarer til menneskeligt forbrug.

Vi definerer genoprettende ingredienser som råvarer, der markant ændrer balancen mellem økosystempåvirkninger og menneskelige produktionssystemer. Målet er at stimulere nettopositive miljømæssige resultater sammenlignet med tidsbegrænsede relevante benchmarks.

­


Milepæle i 2022

 • 23% cirkulære og/eller genoprettende ingredienser

 • Indsendt manuskripter til videnskabelige tidsskrifter for at forbedre biodiversitetsdækningen af vores genoprettende-metode

 • Vi har bidraget med 40.000 tons nye Donau Soja-certificerede sojabønner af europæisk oprindelse til markedet

 • Lancerede arbejdsgruppen for Vestafrika gennem Global Round Table for at forbedre fiskeriets ESG-indvirkning

 • Bidrog til en social revision af påvirkningerne fra den marine ingrediensindustri i Senegal og Mauretanien

 • Det højeste antal ASC-kompatible råmaterialer nogensinde

Download vores Cirkulære & Restorative Milepæle 2022 (EN)

Målsætninger i 2022

50% cirkulære og genoprettende ingredienser i vores foder inden 2030

 • Vi søger at afkoble foderforsyningskæderne fra direkte konkurrence med fødevarer til menneskeligt forbrug.

 • Øge brugen af cirkulære ingredienser

 • Øge brugen af genoprettende ingredienser

 • Årlig rapportering om overholdelse af hotspot-råvarer

 • Øget evidensbaseret gennemsigtighed

Gør Mennesker i Stand til Det

Vi engagerer aktivt hele vores værdikæde, da vi mener, at vi kan skabe en vidtrækkende indvirkning på verden gennem kapacitetsopbygning, som er kernen i alle modstandsdygtige samfund.

Vi tilbyder kurser og udviklingsprogrammer for medarbejdere, opdrættere og lokalsamfund. Vi engagerer os aktivt i tredjeparts forbedringsprogrammer for opdræt, fiskeri og leverandørforbedringsinitiativer. Gennem disse initiativer sigter vi mod at hjælpe 100.000 mennesker direkte hvert år inden 2030.

Vi fremmer menneske- og arbejdstagerrettigheder gennem initiativer som ansvarlig aflønning og mangfoldighedsmål. Gennem innovation skaber vi akvafoder, der gør det muligt for folk at træffe sundere og mere bæredygtige fødevarevalg. Vi fortsætter vores engagement i aktiv deltagelse i den offentlige debat om bæredygtig ernæring.


Milepæle i 2022

 • Over 44.200 mennesker påvirket af kapacitetsopbyggende initiativer

 • 98% af arbejdsstyrken får løn på eller over niveauet for en leveløn

 • Medarbejderengagement i top 25% af globale produktionsvirksomheder med en net promoter score (NPS) på 45

 • Skabte den globale mangfoldighedspolitik og satte 2025-mål

 • Oprettede et internt globalt program for kulturel bevidsthed

 • Ny Code of Conduct vedtaget globalt af topledelsen

 • Påbegyndte en metrisk baseret plan for rapportering om menneskerettigheder

Download vores Enable People-milepæle 2022 (EN)

Målsætninger for 2030

 • 100.000 mennesker direkte og indirekte engageret i kapacitetsopbyggende initiativer årligt inden 2030.

 • Alle lønninger over leveløn

 • 100% ligelig progression gennem karriereniveauer

 • 100% ligeløn

Resultater (17)

  Fiskeopdræt har mange facetter

  Det danske fiskeopdrætserhverv samledes til BioMar Opdrættermødet i 2024 for at lade sig inspirere.

  Udforsk

  BioMar forpligter sig på den mest ambitiøse vej til nettonuludledning

  BioMar er den første globale fiskefoderleverandør, som tiltræder 1,5 °C-målet mod nettonuludledning i henhold til Science Based Targets initiative (SBTi).

  Udforsk

  BioMars CO₂-mål godkendes som "de mest ambitiøse"

  BioMar er den første globale fiskefoderleverandør, som tiltræder 1,5 °C-målet mod nettonuludledning i henhold til Science Based Targets initiative (SBTi).

  Udforsk

  Vi påtager os ansvaret

  De råvarer, BioMar indkøber, kommer fra hele verden og fra meget forskellige miljøer.

  Udforsk

  Ansvarligt indkøbte råvarer

  BioMar har adskillige måder at sikre, at deres råvarer er sikre og indkøbt ansvarligt.

  Udforsk

  Omsorg for livet i vandet

  De marine fiskebestande er i fare. Vi er nødt til at tage bedre vare på vores verdenshave for at bevare verdens marine fiskebestande og skabe bæredygtig udvikling.

  Udforsk

  Fisk en effektiv proteinkilde

  Akvakultur er en af de mindst ressourceintensive former for fødevareproduktion.

  Udforsk

  Nedsættelse af miljøpåvirkningen

  Alt, hvad vi foretager os, har en indvirkning på miljøet – når vi tager på ferie, opvarmer vores hjem og bespiser vores familier.

  Udforsk
 • Fisk er en glimrende kilde til EPA og DHA omega-3 fedtsyrer.

  Fisk er godt for dig

  Udforsk

  Kødkvalitet i fisk - og foderets betydning

  Kvaliteten og sammensætningen af foderet spiller en direkte rolle

  Udforsk

  Kødkvalitet - og biokemien bag

  Fisk med den optimale ernæringsmæssig og fysisk kvalitet

  Udforsk

  Fra båden til borgen

  Skal fisken på disken også være dansk i fremtiden, så bør nye løsninger inddrage fiskebranchens eksisterende og mulige nye bæredygtighedstiltag.

  Udforsk