Indkøb hos BioMar

Vi bruger bæredygtigt fremskaffede råvarer, leveret af ansvarlige leverandører

Ansvarligt indkøb

Vi bruger bæredygtigt fremskaffede råvarer, leveret af ansvarlige leverandører.
S: Resp. sourcing (item 1) Our sourcing policy

Vores indkøbspolitik

BioMar-koncernen anvender definerede minimumsstandarder ved indkøb af ingredienser, selvom der kan gælde yderligere krav for nogle markeder.

BioMar indkøber alle råvarer fra udpegede leverandører, der er godkendt og auditeret i henhold til BioMars risikovurderingsprocedurer, inkl. sporbarhed, bæredygtighed, fødevaresikkerhed, etisk politik og miljøpolitik. Alle leverandører skal anerkende BioMars adfærdskodeks.

BioMars indkøbspolitik (eng)

S: Resp. sourcing (item 2) Supplier Approval...

Leverandørgodkendelse, audit og sporbarhed

Minimumsstandarden for råvareleverandører til BioMar er baseret på BioMars adfærdskodeks og beslutninger truffet af BioMars gruppe til gennemgang af indkøb (Sourcing Review Group) i overensstemmelse med BioMar-koncernens indkøbspolitik.

BioMar har etableret et auditteam til leverandørgodkendelse (Supplier Approval Audit Team, SAAT), der er ansvarlig for den overordnede godkendelse og auditering af leverandører og for at sikre sporbarhed af almindelige råvarer og leverandører til Biomars faciliteter verden over.

Råvaretransport indgår i SAAT- leverandørgodkendelsessystemet.

S: Resp. sourcing (item 3) Sourcing Review Group

BioMars Sourcing Review Group

BioMar-koncernen har defineret virksomhedspolitikker for bæredygtigt indkøb og etableret relevante standarder.

I BioMars Sourcing Review Group bliver råvarer såvel som tilsætningsstoffer og andre ingredienser analyseret og vurderet i henseende til bæredygtighed og socialt ansvar.

Vi arbejder med globalt anerkendte certificeringsprogrammer, heriblandt branchespecifikke programmer, der er udviklet og implementeret af leverandørorganisationer i samarbejde med NGO'er og officielle organer.

BioMar opmuntrer alle leverandører til at anerkende og understøtte vores adfærdskodeks. Manglende overholdelse heraf kan medføre, at leverandøren bliver diskvalificeret.

BioMars adfærdskodeks (eng)